Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak.

 

English Version

 

1. Inleiding

 
 

2. De verwerpelijke benaming: Assyrians also known as Chaldeans and Syriacs

De lijfspreuk van AINA en anderen.....

 
 

3. Het verhaal over Al-Qaeda: De zoveelste verzonnen leugen van AINA om reclame te maken voor de verwerpelijke criminele, Westerse geestelijke koloniale product “Assyriers”

 
 

4. Wie heeft belang bij Al-Qaeda?

 
 

5. Niet de Koerden, niet de Soenieten, niet de Sjiieten, maar de bandieten van AINA, Ken Joseph, Younadam Kanna en anderen hebben met hun valse en verwerpelijke haatzaaiende en terreurlokende leugens en beschuldigingen dood en verderf gezaaid onder het Aramese volk en hun ondergang bewerkstelligd.

 
 

6. Younadam Kanna- medeverantwoordelijk voor de haat, verdeeldheid en terreur tegen ons volk.

 
 

7. Christelijke enclave in Irak- Nieuwe Israël – de ondergang van de Aramese Christenen

 

 

1. Inleiding

 

De drang van het Westen tot het onderwerpen, verdelen, overheersen en uiteindelijk vernietigen van diverse culturen en naties heeft ongekende leed, haat en verdeeldheid teweeggebracht en tot de ondergang geleid van de volkeren en stammen die hun slachtoffers werden. Uiteraard hebben we hier niet over de vele Westerlingen die uit nobele motieven hun naasten wilden helpen en nog steeds helpen, zonder vermenging van politiek en religie. Het zijn waarschijnlijk deze nobele mensen die als een zout fungeren waardoor het oordeel van de Heer over het Westen wordt uitgesteld.

De overblijfselen van de volkeren, die door de Westerse intriges en wrede koloniale activiteiten in strijd met elkaar zijn vernietigd, kwamen later als vluchteling voor hun deuren.

 

Paar eeuwen terug werden deze wandaden begaan onder de supervisie van de walgelijke en de criminele Jezus van het Westen – die zich voordoet als Jezus Christus van de Bijbel- ; terwijl vandaag de dag deze onheilige daden worden begaan onder de dekmantel van “educatie”, “hulp”, “ontwikkeling”, “mensenrechten”, “vrijheid” en “democratie”. Jezus van het Westen heeft dus transformatie ondergaan, een gedaantewisseling. Eerst heeft hij zich schuilgehouden achter de naam van de Jezus Christus van de Bijbel om zijn naam te bezoedelen. Toen dat niet meer hielp, trok hij het jasje van “verlichting” aan.

 

Waarlijk, waarlijk, de nazaten van deze Westerse Christenen, of ze nu gelovig zijn of niet, hebben geen flauwe idee wat hen te wachten staat, ja een gruwelijke en een weerzingwekkend “Tsunami” staat hen te wachten; daar zij de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob- die zich in het lichaam van Christus Jezus aan de mensheid heeft geopenbaard – hebben bezoedeld.

 

De Arameeërs van Aram-Nahrin zijn geen uitzondering voor wat betreft de gruwelijke verdeel en heers politiek van Jezus van het Westen. Een ongekende vorm van fanatisme hebben ze in de 16e en de 19e eeuw geïntroduceerd binnen de Aramese natie waardoor het volk uit elkaar werd gescheurd en tegen elkaar opgezet. De katholieken begonnen als eerste in de 16e eeuw met de introductie van de valse naam “Chaldeeërs” en als tegenzet (vanwege onderlinge oorlog en haat), begonnen de protestanten en Anglicanen in de 19e eeuw dezelfde spel met de uitvinding van de walgelijke naam “Assyriërs”. In onze dagen heeft de “Assyrische” fanatisme en ideologie zelf het niveau van terrorisme bereikt. En het zijn vandaag deze door het Westen gecreëerde onheilige en ongewenste geestelijke product die de Aramese natie tergen en terroriseren.

 

In ons artikel van 12-7-2007, hebben we U kennis laten maken met de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph, een rekruut van de CIA, die alles in het werk stelt om ons natie valselijk aan de wereld te presenteren als “Assyriërs”. Uiteraard krijgt hij hulp van z’n geestelijke broeders “Baptisten” en andere groeperingen; zoals bijvoorbeeld de Evangelische Omroep.

 

Een ander leugenproduct van het Westerse drang tot vernietiging is AINA “ Assyrian International News Agency” (Assyrische Internationale Nieuws Agentschap). De terreurcampagne van AINA is ongekend. Ze hebben werkelijk alles voor over om de leugennaam “Assyriërs” aan de wereld te verkopen.

Onze ervaring leert dat AINA, de internationale leugen- en haatmachine, verhalen met halve waarheden aan elkaar vastknoopt in de hoop de aandacht van de media te kunnen trekken voor de verwerpelijke Westerse koloniale naam “Assyriërs”. Problemen worden aangedikt enkel en alleen om bekendheid te geven aan deze leugennaam.

Hun strijd gaat zeker niet tegen de vervolging van de Aramese Christenen in Irak en elders in het Midden-Oosten, maar hun strijd en de strijd van alle anderen met hen die de onheilige benaming “Assyriërs” verheerlijken, gaat alleen over meer bekendheid te geven aan deze naam en de originele Aramese naam voor ons volk uit te roeien. Dat is hun hoofddoel.

Of het nu gaat om genocide, het afkraken van de Koerden, het aanvallen van de Arabieren en anderen volkeren, schending van de mensenrechten van het Aramese volk in het algemeen en alle andere zaken, het enige doel wat zij natreven is bekendheid geven aan de misdadige en met bloed besmeurde terroristische naam “Assyriërs”.

 

Als zij dus Koerden beschuldigen van het schenden van de rechten van ons volk, dan gaat hen niet zo zeer om het daadwerkelijk “schenden”; maar om zoveel mogelijk kabaal en herrie te maken en uit de daken te schreeuwen dat de Koerden de rechten van “Assyriërs” schenden zodat hopelijk een krant, een tijdschrift of iemand anders dit oppikt en een melding van maakt om zo de naam “Assyriërs” aan de wereld bekend te maken en toe te passen op alle Aramese denominaties. Aan deze gruwelijke en blinde vorm van fanatisme heeft de regering Bush een belangrijke bijdrage geleverd.

 

2. De verwerpelijke benaming : Assyrians also known as Chaldeans and Syriacs

De lijfspreuk van AINA en anderen.....

 

Om de immorele koloniale leugennaam “Assyriërs” op alle denominaties op te dringen wordt bijna in alle “persverklaringen” van AINA ons volk valselijk en frauduleus weergegeven als “Assyrians including Chaldeans and Syriacs” of “Assyrians also known as Chaldeans and Syriac”. Dit is niet allen een grote criminele misdaad om het identiteit van het Aramese volk te vervormen, maar tegelijkertijd is dit ook de oorzaak van alle verdeeldheid, haat, leugen en de ondergang van ons volk.

 

Met andere woorden: Over waarheid, leugen en moraal moet je bij deze mensen niet zijn. Bij hun heiligt het doel de middelen. Niet alleen AINA bedient zich van deze lage techniek, maar ook de Amerikaanse Christelijke Baptistische/ Evangelische groeperingen lijken hiervan gretig gebruik te maken om de lezer op het verkeerde been te zetten. In Nederland heeft o.a. de EO, NCRV, de Reformatorische Dagblad en figuren als T. Zwaan, de racistische Judith Neurink (Trouw) en Carolien Roelants (NRC) laten zien weinige waarde aan de waarheid en onafhankelijkheid te hechten.

 

3. Het verhaal over Al-Qaeda: De zoveelste verzonnen leugen van AINA om reclame te maken voor de verwerpelijke criminele, Westerse geestelijke koloniale product “Assyriers”

 

In mei 2007, begonnen AINA samen met de lachwekkende en bespottelijke “Eastern Star News Agency” (ESNA) de wereld te bombarderen met alle mogelijke wilde verhalen over het binnengaan van Al- Qeada in het Aramees Christelijke wijk Doha in Bagdad. Toen wij van de wilde verhalen van AINA hoorden, wisten wij meteen dat er iets niet in de haak zat.

 

We hebben toen geprobeerd om te achterhalen wat er nu aan de hand is. We hebben nog steeds geen compleet beeld. Echter, de informatie die AINA gebruikt, lijkt niet door de werkelijkheid te woorden gestaafd, in ieder geval is er geen duidelijke beeld dat het binnengaan van de Christelijke wijken het werk is van Al- Qaeada. Na diverse contacten met Bagdad en andere delen van het land, hebben wij het volgende samen kunnen stellen, onder andere uit mond van een bisschop:

 

Door de chaos en anarchie grijpen diverse groeperingen om uiteenlopende redenen de gelegenheid aan Christenen weg te jagen of geld te laten betalen voor hun verblijf. Door chaos is het onmogelijk deze groeperingen te identificeren. Daarom kunnen deze groepen als volgt worden gedefinieerd:

- Er zijn gewone criminelen bij die proberen mensen te bestelen en hen van huis en hard te beroven om vervolgens de geconfisqueerde goederen te verkopen.

- Er zitten “kleine” dieven bij die graantje proberen mee te pieken.

- Er zitten Soennitische Islamitische groeperingen bij die nastreven om Bagdad en omgeving te zuivering van alle “ongelovigen” Sjiieten en Christenen.

- Er is geen enkel overzicht over welke groepering wat uitspookt. Of ze nu samenwerken, in groepjes zijn of een tijdelijke samenwerking aan zijn gegaan valt door de chaos moeilijk te zeggen.

 

Het verhaal van AINA dat Al-Qaeda systematisch de Aramese Christelijke wijken van Doha te zuiveren van Christenen, mist dus elk grondslag en dient te worden gezien als de zoveelste leugen poging van AINA om de Internationale pers om de tuin te leiden met als doel “De criminele Koloniale naam “Assyriërs” aan de wereld te verkopen.

 

Deze gruwelijke herrie en kabaal die zij hebben gemaakt, heeft ons volk in Irak zeker geen goed gedaan. AINA en andere bandieten zijn een welkome geschenk voor de Islamitische fanatici die deze oproerkraaiers als excuus gebruiken om de Christenen te terroriseren en Irak uit te jagen.

 

4. Wie heeft belang bij Al-Qaeda?

 

Maar nu de vraag: waarom heeft AINA dit gedaan? Wie heeft belang bij om bij iedere mogelijke aanslag of misdaad Al-Qaeda erbij te betrekken? We hebben al opgemerkt dat AINA dit gedaan heeft om meer bekendheid te geven aan de naam “Assyriërs”. Er is echter nog iets anders aan de hand.

Was het niet dezelfde tactiek om Irak aan te vallen? Door steeds Al-Qaeada overal bij te betrekken, wordt een sfeer gecreëerd om het verblijf van de buitenlandse troepen in Irak te rechtvaardigen. Daarnaast lijkt de VS overheid op gebrand om elk aanslag en probleem aan Al-Qaeada toe te schrijven.

 

Maar hoe zit het dan met de gewone burgers van Irak? Dagelijks gaan er wel 50 mensen dood door bomaanslagen. En wat nou als er nu een Christen bij zit! Gewoon uit de daken schreeuwen dat het werk van Al- Qaeda is in de hoop dat iemand het oppikt en in de krant zet zodat bekendheid wordt gegeven aan de leugennaam “Assyrians”, zoals mevrouw Carolin Roelants van het NRC recentelijk heeft gedaan?

 

Meerdere mensen hebben al geopperd dat AINA net zo als Ken Joseph in feite een instrument is in de handen van de CIA die gestoeld is op exact dezelfde fundament van “waarheid” als de argumentatie om Irak binnen te vallen, zogenaamde vanwege biologische en chemische wapens. Iedere keer als de leugenaars van AINA uit de daken schreeuwen dat Al-Qaeada ergens achterzit, wordt daarmee in feite het verblijf van de Amerikaanse troepen in Irak gerechtvaardigd en meer gewicht gegeven aan de “war on terror”.

 

5. Niet de Koerden, niet de Soenieten, niet de Sjiieten, maar de bandieten van AINA, Ken Joseph, Younadam Khanna en anderen hebben met hun valse en verwerpelijke haatzaaiende en terreurlokende leugens en beschuldigingen dood en verderf gezaaid onder het Aramese volk en hun ondergang bewerkstelligd.

 

Na het verwijderen van het regime van Saddam Hussein door de Amerikanen en het veelvuldig noemen van het woord “Assyriërs” door de diverse leden van de regering Bush, inclusief Bush zelf, heeft valse verwachtingen gewekt en tot “euforie” geleid bij de bandieten en fanatici van AINA en andere “bevrijders” van “Assyrië” waardoor hun fanatisme nog meer werd gevoed. We hebben al aangegeven wat de ware reden was voor Bush om het woord “Assyrians” in de mond te nemen.

Men wilde hun “Assyrië” zuiveren van de Koerden, Arabieren, Turkmenen en andere bevolkingsgroepen en schuwden daarbij absoluut niet aan de waarheid groot geweld te doen. En dit heeft tot gruwelijke resultaten geleid voor ons volk in Irak!

 

Door de aanhoudende verspreiding van haatzaaiende onwaarheden van AINA vermengt met halve waarheden tegen Koerden, Arabieren, Sjiieten en Soennieten, hebben ze een gruwelijke sfeer van haat naar ons volk toe in Irak gecreëerd. Tel daarbij de vele leugens en buitensporig aanvallen die de walgelijke Westerse geestelijke koloniale product “Assyriërs” ongestraft op diverse forums verspreiden jegens de genoemde bevolkingsgroepen en je krijgt een enorme kookvat die onderhuids gaat borrelen totdat het een keer ontploft en alle narigheid op het hoofd van ons volk neerkomt. En de criminelen van AINA, de terroriste uit Oldenzaal en andere “Assyriërs” zitten natuurlijk lekker veilig in het Westen. Ze hoeven zich nergens zorgen over te maken!

 

Omtrent deze ongekende haat en propaganda schreef de heer Diayako Xarib in een artikel gepubliceerd op de Online Magazine “Kurdmedia.com” getiteld “Is there an Assyrian cause in Iraqi Kurdistan?” het volgende, “Deze mensen claimen de meest bespottelijke aannames en gaan ermee weg, vanwege de onkunde van vele mensen op deze planeet.” en “Ze zijn zich niet bewust van de repercussies en de vervreemding dat eventueel hun volk in Kurdistan zal treffen” en “

 

Maar wat kan de bandieten van AINA, dominee Ken Joseph of de gruwelijke terroriste uit Oldenzaal en andere criminele “Assyriërs” schelen? Hebben ze zelfs niet hun toevlucht gezocht tot terrorisme om meer bekendheid te geven aan deze walgelijke naam? Hun enige doel is om de criminele geestelijke Westerse geestelijke product “Assyriërs” te verkopen. Dat hun misdadige haat zaaiing gevolgen zal hebben voor ons volk in Irak, dat is hun probleem niet. Sterker nog, het zal hen alleen maar goed uitkomen als ons volk wordt afgeslacht, geterroriseerd, uitgehongerd en weggejaagd, omdat zij dan weer de media en de politici om de tuin kunnen leiden om meer bekendheid te geven aan de criminele naam “Assyriërs”. En daar draait het allemaal om en om niets anders!

 

6. Younadam Kanna- medeverantwoordelijk voor de haat, verdeeldheid en terreur tegen ons volk.

 

Younadan Kanna is de leider van de Assyrische Democratische Beweging in Baghdad. In 2004 was de heer Khanna op zoek in Verenigde Staten. In een artikel verschenen op 2 mei 2004 in de Online Magazine Modbee.com reageert Kanna op een stikker die hij zag op de Internationale luchthaven van Dulles waarop stond “Bush is de slachter van Bagdad” en zegt het volgende, “I kon niet geloven wat ik las… Voor ons in Irak is hij geen slachter. Hij is een redder. Ja, misschien is hij een slachter voor terroristen, maar wij waarderen dat”… “Bush is een held in Irak- hij bracht vrijheid en democratie in het land.”

 

In de National Review Online van 19 mei 2004 zegt Khanna, “Wij roepen Amerika op…. Om niet te stoppen; om door te gaan met ons op deze gezegende missie van bevrijding, van democratie en van vrijheid”.

 

Deze en vergelijkbare uitspraken vormden de basis voor fanatici om de Aramese kerken op te blazen, geestelijken te ontvoeren en te vermoorden, mannen en vrouwen te vermoorden en het volk de Diaspora in te jagen.

 

Dat Kanna gekozen werd in het Parlement heeft het niet zo zeer te maken omdat hij zich als “Assyriër” profileerde, maar eerder omdat hij door de kiezers voor christen werd aangezien. Maar dat heeft Kanna beslist niet uitgedragen. In de aanloop van de verkiezingen in 2005, had Kanna onder andere een gesprek met de Patriarch Zakka om valse beloftes te doen die hij natuurlijk later zou breken. Daarnaast had Kanna diverse gespreken gevoerd met andere Aramese Christelijke stromingen waarin hij hen beloofde om zich in te zetten voor de Christelijke zaak en de benamingen zou vermijden. Dit heeft hij expliciet tegen een belangrijke Aramese bisschop in Irak gezegd en beloofd. Al spoedig zou echter blijken dat hij niet alleen een leugenaar is maar ook een vreselijke verrader.

 

Toen Jalal Talabani tot de president werd gekozen, had hij een ontmoeting met een vooraanstaande Aramese bisschop in Irak. In dit gesprek vroeg Talabani aan deze bisschop hoe men het beste het Christelijke deel van Irak in de grondwet wenste te vermelden. Om problemen te voorkomen en eenheid te bewaren in deze moeilijke tijden, had deze bisschop voorgesteld om hen gewoon als “Christenen” te vermelden. Algauw echter zou blijken hoe verraderlijk en onbetrouwbaar Younadam Kanna en Patriarch Emmanuel Delly wel niet waren.

Beide heren gingen op sluwe en slinkse wijze aan het werk en kregen het voor elkaar om in de grondwet alleen de criminele Westerse geestelijke producten “Chaldeeërs” en “Assyriërs” vermeld te krijgen. Over dit verraad heeft deze eminente bisschop in een persoonlijk gesprek ons uitvoerig geïnformeerd.

Je zou haast worden verleid om te zeggen: eenmaal verrader, altijd verrader!

 

7. Christelijke enclave in Irak- Nieuwe Israël – de ondergang van de Aramese Christenen

 

Een andere punt wat tot enorme haat heeft geleid tegen de Arameeërs is de vorming van een Christelijke enclave in Irak, zoals het door de walgelijke “Assyriers” uit de daken werd geschreeuwd.

 

De grote meerderheid van de Aramese Christenen in Irak wil niets te maken hebben met het idee van een speciale enclave voor de Christenen. Ze kennen de problemen daar en weten gewoon dat zoiets alleen tot meer bloedvergieten zal leiden en zeker niet tot de verbetering van hun situatie. Het probleem is dat sommige misdadige “Assyriërs” in het Westen ongevraagd zich opdringen als “vertegenwoordigers” en op criminele wijze iedereen daar als “Assyriërs” presenteren en slaan iedereen om de oren dat ze graag een enclave willen hebben; terwijl de Christelijke bevolking niets met hen te maken heeft. En weer opnieuw heeft AINA het initiatief genomen met hun haatdragende leugenverspreiding.

 

Men kan zeggen dat de haat tegen de Christenen voor een belangrijke deel vorm begon te krijgen nadat de bandieten van AINA, dominee ken Joseph en anderen hetzij direct hetzij indirect hun wens kenbaar maakten over “een veilige haven” voor de Christenen in Irak. Dit werd al uit de daken geschreeuwd in 2004, eigenlijk direct al na de “bevrijding” van Irak door de coalitietroepen.

Sommige Soennitische groeperingen werden zeer zenuwachtig en begonnen plannen te smeden voor een grote afslachting onder de Christenen. Gelukkig was één van onze bisschoppen zeer goed bevriend met een hoogstaande Soennitische geestelijke leider. Om veiligheidsredenen zullen wij de naam van deze bisschop niet noemen. We geven hem daarom de naam: Lahdo. Na de geruchten in 2004 over het creëren van een “veilige haven” voor de Christenen, ging deze Islamitische geestelijke leider naar bisschop Lahdo en zei tegen hem , “Lahdo, wij hebben gehoord dat jullie Christenen een nieuw Israël in Irak willen stichten. Is dit waar of niet?” Bisschop Lahdo vertelde deze Islamitische geestelijke “dat het beslist niet waar was en dat men dergelijke valse beweringen diende te negeren. Diegene die dergelijke zaken naar buiten brengt, spreekt voor zijn beurt en niet namens ons. We geven zeker geen steun aan een dergelijke idee

(Let op de woorden van de Islamitische geestelijke als hij het heeft over “nieuw Israël in Irak”).

 

De Islamitische geestelijke was met het antwoord van Mgr. Lahdo tevreden en daarmee was de druk af van de ketel. Maar de schade was al aangericht, omdat de geruchten wijd waren verspreid. Het vermoorden van de West- Aramese Syrische Orthodoxe Priester Paulus Iskandar  op 12-10-2006 en de Oost- Aramese priester Aziz Gannie (3-6-2007) en andere gruwelijke gebeurtenissen dient ook te worden gezien als een reactie op de aanhoudende leugens en haat die door AINA en anderen worden verspreid, zoals bijvoorbeeld een verwerpelijke artikel van de hand van Judith Neurink (Dagblad Trouw, 10-2-2007) die sinds 2000 een verwerpelijke en een smakeloze oorlog voert tegen ons volk. Een ander artikel verscheen van de hand van Carolin Roelants van het NRC die niet alleen leugens verspreid en ons volk in een verkeerd daglicht stelt, maar tegelijkertijd de terroristen in Irak een goed excuus in handen geeft om de Arameeërs te terroriseren. Voor beide artikelen was de terroriste uit Oldenzaal zeer waarschijnlijk verantwoordelijk.

 

Werkelijk waar, nog mevrouw Roelants, nog mevrouw Neurink (die sinds 2000 het Aramese volk terroriseert met haar artikelen), nog sommige blinden in de Tweede kamer, nog sommige onkundigen bij de Europese Parlement realiseren zich wat voor ongekende haat en vijandschap zij tegen de Aramese Christelijke bevolking in Irak teweeg hebben gebracht met hun optreden en dienstverlening aan de criminele en de walgelijke geestelijke product van hun voorouders, namelijk “Assyriërs”. Je krijgt soms het gevoel dat ze gewoon het werk van hun voorouders doelbewust willen voortzetten.

 

******Gerelateerde artikelen*******

 

Aramese Geestelijke Genocide: Westerse geestelijke kolonisatie: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers_Irak_Sandy_Shabib_Hadi_Zahra_14_5_2010.htm

Arameans in the Media and the camps of the Western missionaries: Disinformation, cultural genocide and colonialism

http://www.aramnahrin.org/English/Arameans_In_The_Media_Misinformation_8_6_2009.htm

Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak! http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

Noem de Luisterrijke Natie van de Arameeërs niet bij de foute benaming ‘Assyriërs'

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_2_7_2007.htm

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren