Jacob Avgin Manna

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

2-1-2014: De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandeling

instrument door kwaadaardige machten…

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Arameeërs van Irak en Syrië: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten

 English Version

 

  1. Inleiding  
  2. Arameeërs van Irak  
  3. Arameeërs van Syrië  
     3.1. Buitenland Vertegenwoordiger ADO is “bezorgd”……  
  4. De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten  
    4.1. De liefde voor Nimrod en Samiramis is de geest van antichrist  
         4.1.1. Nimrod Geweldige Jager….. “Gaboro”…..  
      4.1.1.1. Nimrod/ Asshur- de "Assyrier": Wie waren de vroegere Assyriers? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?    
         4.1.2. Ze zijn onze broeders, vaders en ooms…  
    4.2. De Verenigde Koninkrijk, “Assyrianisme” en antichrist.  
    4.2.1. Nineveh vlakte… veilige haven…  
 

5. Conclusie

 

 


 

 

1. Inleiding

 

 

Younadam Khanna, leider van "Assyrian Democratic Movement" in Irak.

George Sabra, leider van "Syrian National Council" in Istanbul

 

Als wij kijken naar de situatie van Irak en Syrië, dan hoef je geen deskundig te zijn om te begrijpen dat de vernietiging van deze twee landen totaal niets te maken heeft met “democratie”, “mensenrechten” en “vrijheid”. Deze termen zijn bedoeld als camouflage voor het veranderen van de geografie van het Midden-Oosten. In dit veranderingsproces worden afschuwelijke misdaden tegen mensheid begaan door de koloniale illuminatiemachten, onder meer tegen het inheemse Aramese volk (vals ”Assyriërs”: hier, hier, hier en hier) dat sinds duizenden jaren in dit deel van de wereld vertoeft.

 

Wij hebben in het verleden onze geliefde lezer in diverse artikelen gewaarschuwd dat het demonische plan voor het Midden-Oosten onder andere de vernietiging of verdwijning van de Arameeërs uit het Midden-Oosten omvat. Voor dit doel zullen de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis, de koloniale illuminatie product “Assyriers”, worden gebruikt als instrument door hun illuminatie uitvinders.

 

In onze analyse van 30-7-2012 schreven wij dit over de aanstaande vernietiging van de Arameeërs van Syrië:

 

Wat zal er nu gebeuren met de Arameeërs van Syrië. Wel, het anti-Aramese koloniale product “Assyriers” zijn weer geestelijke hoererij gaan plegen met hun Westerse meesters en scheppers waardoor de ondergang en vernietiging van de Arameeërs in Syrië zal worden bezegelt. Dit is volkomen in overeenstemming met het demonische plan dat is gesmeed in de antichristelijke Westerse krankzinnige koloniale laboratoria. En hun geestelijke kinderen en creatie "Assyriers" zijn een nuttige instrument om dit doel van van vernietiging te realiseren.

 

En daarom zijn de Aramese en andere Christenen in Syrië inderdaad niet belangrijk voor de koloniale machten en hebben geen plaats in de komende nieuwe Syrië; dat is namelijk de antichristelijke en anti-Aramese koloniale plan. Zij zullen simpelweg onder voeten lopen en zullen worden toevertrouwd aan de genade van de Westerse “Vrijheidstrijders” – Al Qaeda- Doodseskaders

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

De vraagt is niet of, maar wanneer met de etnische zuivering van de Arameeërs van Syrië begonnen zal worden. Het hangt allemaal af van de sterkte en stabiliteit van het Syrische leger af. Mocht het leger in de komende tijd snel omvallen, dan zal de hel losbreken en de koloniale Westers doodseskaders en huurlingen zullen in volle omvang met hun werk beginnen.

 

En de verantwoordelijkheid voor deze bloedbaden, opblazen van kerken, verjagen van de Arameeërs, vernietigen van families en andere ellende die z'n weerga niet kent, waarmee ze te maken zullen krijgen, ligt allemaal bij de anti-Aramese geestelijke koloniale slavernij product “Assyriers” die met iedereen geestelijke hoererij plegen. Ze noemen zich “Christenen” maar hebben totaal niets met het christelijke geloof te maken (wellicht is dit een van de redenen waarom sommige "Christenen" in het Westen hen zo liefhebben). Het zich “Christenen” noemen is voor hun slechts een middel om bepaalde deuren open te krijgen die anders dicht zouden blijven.

 

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met de PKK met verschrikkelijke gevolgen voor ons volk in Turkije.

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met Blair en Bush en dat heeft geleid tot de ondergang van ons volk in Irak.

Ze zijn nu een onheilig huwelijk aangegaan met Moslimbroederschap en dat zal leiden tot de ondergang van ons volk in Syrië.

 

Een volk dat dit soort tuig tolereert in z’n midden is een volk dat zich klaar heeft gemaakt voor een zware oordeel. En tot overmaat van ramp houden ze zich blind en doofstom alsof er niets aan de hand is. Dit wordt treffend weergeven in Jeremia 6:14-16, …..want bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat. 15 Het is gruwelijk wat ze doen, ze moesten zich schamen! Maar ze schamen zich niet in het minst, ze weten niet eens meer wat dat is. Daarom zal ik ze treffen, de een na de ander; ze zullen hun straf niet ontgaan. Dit kondig ik aan."

 

Waar wij zo bang voor waren is helaas in detail uitgekomen en speelt zich nu dagelijks af voor onze ogen.

 

In geval van Irak werd de “Assyrian Democratic Movement” (ADM) en de leider Younadam Khanna als instrument gebruikt en in geval van Syrië wordt de “Assyrische Democratische Organisatie (ADO)” als instrument gebruikt voor de vernietiging van ons volk in Syrië.

 

2. Arameeërs van Irak

 

De heer Bush en Blair slaagden op een slimme manier erin om het onheilige product van hun voorvaderen “Assyriers” voor zich te winnen. De “Assyriers” raakten in extase doordat Bush en Blair in hun toespraken refereerden naar de term "Assyrians" ter identificatie van de Arameeërs van Irak. Zie hieronder enkele voorbeelden:

 

President Bush: (October 7, 2002) “The oppression of Kurds, Assyrians, Turkomans, Shi'a, Sunnis and others…”

President Bush: (March 16, 2003) “…..All the Iraqi people -- its rich mix of Sunni and Shiite Arabs, Kurds, Turkomen, Assyrians, Chaldeans,……”

President Bush: (April 28, 2003) “Whether you're Sunni or Shia or Kurd or Chaldean or Assyrian or Turkoman or Christian or Jew or Muslim …”

Tony Blair: (March 30, 2003): “I want all Iraqis - Arab, Assyrian, Kurd, Turkoman, Sunni, Shiite, Christian and all other groups…”

 

Om hun harten compleet voor zich te winnen, voegde de heer Bush op 9-12-2002 de organisatie van de heer Younadam Khanna (ADM) toe aan de lijst van de oppositieorganisaties die gesteund werden door de Amerikanen om het regime van Saddam Hussein omver te werpen. In de “Presidential Determination No. 2003-05” lezen wij:

 

………………….I hereby determine that each of the following groups is a democratic opposition organization and that each satisfies the criteria set forth in section 5(c) of the Act: the Assyrian Democratic Movement;…………………………….

 

I hereby designate each of these organizations as eligible to receive assistance under section 4 of the Act………………………….

 

Het gevolg hiervan was dat de afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen meneer Bush en Blair verwelkomden als helden om hen te "bevrijden" van die "wrede" dictator Saddam Hussein en wilden graag op alle mogelijke manieren Bush en Blair helpen om het regime van Saddam Hussein omver te werpen en “democratie” en “vrijheid” naar Irak te brengen. Het resultaat van deze schaamteloze geestelijke hoererij is ronduit verschrikkelijk voor ons volk in Irak. Meer dan 70% van het Aramese volk is inmiddels weggevlucht, de rest staat op het punt om weg te gaan. Daarmee hebben de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis hun taak volbracht in opdracht van hun koloniale illuminatiemeesters.

 

Op 2-5-2004 rapporteerde de plaatselijke Amerikaanse krant The Modesto Bee (http://www.modbee.com/) in een online artikel getiteld “Sign bashing president shocks Assyrian visitor” over het bezoek van de heer Younadam Khanna aan de Verenigde Staten.

 

Over de liefde van de “Assyriers” voor meneer Bush lezen wij: “Wandelend door Dulles Internationale luchthaven op zaterdag, zag de heer Younadam Khanna, de leider van politieke partij in Irak, Assyrian Democratic Movement, op een kiosk een sticker dat luidde: Bush is de Slachter van Bagdad…………

…………….. “Ik kon het niet geloven wat ik las,” zei hij. “Voor ons in Irak is hij geen slachter. Hij is onze redder. Ja, misschien is hij een slachter voor de terroristen, maar wij waarderen het.” ……………………

………………Bush is een held in Irak- hij bracht vrijheid naar onze land…. Ja (Osama) bin Landen denkt dat Bush is slachter. Maar denken de Amerikanen ook zo? Het is een tragedie dat sommige Amerikanen dezelfde mening hebben als een terrorist als bin Laden.”

 

Over het wegdrijven van Saddam Hussein zegt Khanna: “De grote meerderheid van het Irakese volk is blij dat Saddam weg is….. Wij hebben normale leven….”

 

Over de rol van de media in berichtgeving over Irak zegt meneer Khanna: “De media overdrijven alleen de negatieve kant… Negentig procent van Irak is goed. Tien procent is slecht. Maar de media focusseert alleen op de problemen. Waar zijn de verhalen over onze nieuwe leven, onze bevrijding, onze vrijheden?

In de National Review Online van 19 mei 2004 zegt Khanna in een artikel getiteld "Kana's Iraq, a story you can't hear enough of ", Wij roepen Amerika op…. Om niet te stoppen; om door te gaan met ons op deze gezegende missie van bevrijding, van democratie en van vrijheid”.

 

 “nieuwe leven”, “bevrijding”, “vrijheden”, “democratie”, “blij dat Saddam weg is”, “Bush is bevrijder en held in Irak ”, "missie van bevrijding", "democratie" en "vrijheid"?   Wat moet je van zulke blindheid, toverij en naïviteit zeggen geliefde lezer? De heer Bush heeft de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen zo geïmponeerd dat ze hem een soort messiaanse eigenschappen toekennen en hem als hun “redder” omschrijven.

 

Dergelijke uitspraken van de heer Khanna en andere "Assyriers" hebben het Aramese volk in Irak zeker geen goed gedaan. In tegendeel, het waren koren op de molens van de fanatici en vormden de basis voor hun acties tegen ons volk in Irak.

 

Het resultaat van deze dwazerij, geestelijke hoererij en blindheid is dat onder het toeziend oog van de Amerikanen en Britten de Aramese kerken werden opgeblazen en in brand gestoken, hun geestelijken ontvoerd en vermoord, hun mannen, vrouwen, zonen en dochters vermoord en meer dan 70% van hen Irak is uitgejaagd.

 

Maar de heer Khanna kan er niet genoeg van krijgen om zijn bewondering voor de “bevrijders” van Irak te uiten, ongeacht de dagelijks rondvliegende menselijke lichaamsdelen, bloedbaden, ontwrichting en vernietiging van het leven in Irak.

 

Op 15-8-2008 publiceerde The Modesto Bee opnieuw een artikel over Younadam Khanna getiteld “Visiting Turlock, Iraqi official says his country is stabilizing”: Dank aan God dat wij verlost zijn van het regime van Saddam Hussein en wij waarderen alle Amerikanen en andere vrienden die hun steun gaven om van deze slechte man af te komen.”

 

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het de wil van God van Abraham, Isaak en Jacob was om Irak in deze hoppeloze toestand van leed en ellende te stortten. In tegendeel, de dagelijkse bloedbaden, ravage, misvormde kinderen door verarmd uranium, vernietiging en ontwrichting van het leven zijn een groot offer aan de god van illuminatie lucifer/satan. Maar dat zijn zaken waar de heer Khanna en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen niets van begrijpen. Je hoeft niet te proberen hen uit te leggen dat de zogenoemde “terroristen” niets anders zijn dan een onheilig product gecreëerd en ontwikkeld in de krankzinnige antichristelijke koloniale illuminatie laboratoria. Ze geven je de indruk alsof ze compleet zijn gehypnotiseerd en kunnen niet verder kijken dan de doos waarin ze zijn geplaatst.

 

3. Arameeërs van Syrië

 

Over de ondergang van Irak en aanstaande ondergang van de Arameeërs van Syrië schreven wij op 30-7-2012:

 

Hier is werkelijk iets hartverscheurends aan de hand. Terwijl het anti-Aramese koloniale product "Assyriers" hun Westerse meesters en scheppers Irak binnenhaalden en hen verwelkomden als hun "bevrijders" en geestelijke "verwanten" en hen hun hulp en diensten aanboden voor "het opbouwen van een nieuw Irak", hadden dezelfde koloniale machten onheilige plannen gesmeed om de Arameeërs van Irak te vernietigen en hen het land uit te jagen.

...................................................................................................................................... 

 

Deze krankzinnigheid, geestelijke zelfmoord, dwaasheid en verraad kan alleen begrepen worden als wij hier aannemen dat er een afschuwelijke vorm van demonische fanatieke nationalisme zich meester heeft gemaakt van het koloniale product "Assyriers", een product gecreëerd in de criminele Westerse kampen van vernietiging.  En hun koloniale Westerse meesters begrijpen in ieder geval heel goed hun psychologie om hen gemakkelijk te bespelen.

 

En dezelfde onheilige criminele formule zal nu worden herhaald in Syrië. En opnieuw zal de anti-Aramese onheilige koloniale product "Assyriers" voor dit doel worden gebruikt zoals ze zo succesvol in Irak hebben gedaan. Het is werkelijk hartverscheurend en ondraaglijk om te zien om het inheemse Aramese volk van het Midden-Oosten wordt vernietigd door gebruik te maken van de antichristelijke demonische koloniale product "Assyriers" als instrument om de ware daders van deze genocide en misdaden tegen ons volk te verbergen.

 

Zoals meneer Younadam Khanna, zijn Assyrian Democratic Movement en de rest van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen door meneer Bush en Blair werden gebruikt om de Arameeërs van Irak te vernietigen, worden nu opnieuw deze afschuwelijke bandieten gebuikt om de Arameeërs van Syrië te vernietigen door de bloeddorstige koloniale illuminatiemachten. Wij geven hieronder meer details.

 

In december 2011 maakte de heer Jeffrey Feltman, de Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Zaken voor Midden-Oosten, een reis door het Midden-Oosten. Op 5 december 2011 werd een artikel gepubliceerd door Naharnet getiteld, “Feltman in Beirut on Wednesday, Says U.S. Has Evidence that Hizbullah Helping Assad”

 

We lezen onder andere: "Feltman vertelde de journalisten dat Washinton in contact staat met de Syrische Christenen om hen aan te sporen “om niet aan de kant te staan van de aanvaller” maar weigerde om uitgebreid op in te gaan."

 

Wie zijn deze “Syrische Christenen” waar de heer Feltman mee in contact staat? Het gaat hier om niemand anders dan de anti-Aramese koloniale slavernij product “Assyriers” – gekweekt in de onheilige koloniale illuminatiekampen. En het zijn deze “Assyriers” die zeer waarschijnlijk door de heer Feltman in een onheilig huwelijk met Moslimbroederschap zijn gemanoeuvreerd.

 

Over dit onheilige verbond van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) met de Moslimbroederschap verwijzen wij naar ons artikel van 13-12-2011 getiteldToppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen”

 

Over de “vredelievende” intenties van de heer Feltman met het volk van Syrië schreef professor Michel Chossudovsky op 28-5-2012: “Echter, onder de supervisie van Jeffrey Feltman wordt de eigenlijke rekrutering van terroristische doodseskaders uitgevoerd in Katar en Saudi Arabië in samenwerking met de inlichtingenfunctionarissen in Turkije, SaudiArabie, Katar, Libië en NATO. Er wordt gezegd dat de voormalige Saudische ambassadeur voor Verenigde Staten, prins Bandar, die een sleutel figuur is van Saudische inlichtingendienst, samenwerkt met de groep van Feltman in Doha”

 

Niet alleen werd ADO, de organisatie die in 1993 een onheilige verbond met PKK aanging om jongeren te rekruteren voor terrorisme, gerekruteerd om plaats te nemen in de lachwekkende en betekenisloze “Syrische oppositie”, maar ook diverse individuen, zoals George Sabra, Bassam Ishak en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen, werden aangespoord om zich aan te sluiten bij deze theater.

 

De heer Sabra werd in november 2012 gekozen als voorzitter van de “Syrian National Council”. Zijn koloniale illuminatiemeesters hebben hem zo geprogrammeerd dat de heer Sabra droomt, in navolging van Younadam Khanna, van een “fantasieland” na de val van Assad.

 

Op 18-7-2012 rapporteerde Fides nieuwsagentschap over de fantasieën van Sabra waarin hij onder andere zegt: “Wij zijn “aan het begin van het einde van het Syrische regime.” “Een nieuw bladzijde van nationale geschiedenis staat op het punt open te gaan.” En de nieuwe Syrië zal democratisch zijn, potentieel seculier, verzoend en vrij van onderdrukking: dit is wat George Sabra zegt in een interview, een christelijke woordvoerder van de “Syrian National Council”………

De woordvoerder verzekerde de Christelijke gemeenschappen in Syrië dat hun toekomst gegarandeerd zal zijn ”in overeenstemming met de principes van democratie, burgerschap en vrijheid…..”

 

Het is duidelijk dat zijn koloniale illuminatiemeesters de heer Sabra en anderen om hem heen behoorlijk hebben gehersenspoeld met beloftes die ver van werkelijkheid verwijderd zijn. We vatten deze dwaasheid en blindheid als volgt samen:

 

1) Het gaat hier om exact dezelfde beloftes, toverij, misleiding en manipulatie zoals destijds in geval van Irak, namelijk “…. nieuwe bladzijde”, “democratie”, “vrijheid”, “gelijkheid”…. enz… allemaal termen bedoeld voor het camoufleren van: a) opblazen, onteren en in brandsteken van kerken, b) ritueel afslachten van de Arameeërs en anderen in Syrië, c) vernietiging van de infrastructuur en gezondheidssysteem in Syrië, d) invoering van Islamitische Sharia wetgeving in de “bevrijde” gebieden en onderdrukking/vernedering van vrouwen, e) dagelijkse bloedbaden en bomaanslagen….

 

2) De droom van de heer Sabra en zijn verwerpelijke, bloeddorstige koloniale meesters dat ze “aan het begin van het einde van het Syrische regime” staan kunnen wij rustig naar het rijk der fabelen sturen.

 

3) De misleidende en valse belofte van de heer Sabra dat “de toekomst gegarandeerd is voor de Syrische Christenen”, mag hij gaan uitleggen aan: 1) de twee Aramese bisschoppen die door de zogenoemde oppositie zijn ontvoerd (hier, hier en hier), 2) de Aramese katholieke priester Mourad die ritueel werd afgeslacht (hier), 3) de 45 Arameeërs die werden afgeslacht in Sadad (hier) enz.. enz..

 

Een andere loopjongen van de koloniale illuminatiemachten die ook graag “vrijheid”, “democratie” en “gelijkheid” naar Syrië wil brengen is de heer Bassam Ishak. Hij is iemand die met alle windrichtingen meedraait.

 

De heer Bassam Ishak presenteerde zich in een artikel gepubliceerd door Hurriyet Daily News op 11-9-2012 als leider van de “Liberale Partij” in Damascus en dat hij geen probleem heeft “om samen te werken met Moslimbroederschap.”

 

Op 2-8-2013 presenteerde de heer Bassam Ishak zich in een artikel van de Telegraph als “vriendje” van de koloniale illuminatiemachten, lid van de Syrische Nationale Coalitie en beklaagde zich over de steun van de koloniale machten. We lezen daarover:

“Bassam Ishak, een Christelijke lid van de voornaamste oppositie blok de Syrische Nationale Coalitie, die uit Hasakah komt, zei dat hij en zijn collega’s geprobeerd hadden om “diverse malen” Westerse diplomaten te benaderingen om te vragen voor wapens voor de Christelijke groepen om hun gebieden te verdedigen.”

“Het Westen wil seculiere of ‘Westen vriendelijke’ mensen bewapenen, welnu, wij de Syrische Christenen zijn deze mensen. Wij willen wapens om onze gemeenschappen te beschermen,” zei hij. “Wij spraken met de Westerse diplomaten en vroegen voor hulp en iedereen heeft ons genegeerd.”

 

Naast Sabra en Ishak zijn er meer afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen en lijken te zijn gehypnotiseerd door de illuminatiemachten met betrekking tot “nieuw Syrië” waar zogenaamd “democratie”, “gelijkheid” en “vrijheid” zou heersen.

 

Zoals gezegd is ADO ook lid van “Syrian National Council.” De betrokken vertegenwoordigers van ADO) staan op de website van “Syrian National Council” (SNC) vermeld onder de benaming “Assyrian Syriac block.” In totaal staan er 8 namen vermeld namens ADO, te weten: Abdulahad Astepho , George Stifo,  Saied Lahdo , Saied Lahdo , Samir Elio , Atiah Barodish , Jamil Hanna , George Shashan , George Kouriah .

 

De website van SNC is traag en loopt soms vast. Voor de zekerheid hebben wij een screen shot genomen van de website waarin de leden van ADO staan vermeld.

 

3.1. Buitenland Vertegenwoordiger ADO is “bezorgd”……

 

Op 4-3-2012 was een live interview te zien op de Koerdische Satelliet Kanaal “Gali Kurdistan” (GK) met de heer Corc Goriyê over mogelijke regime verandering in Syrië en de consequentie voor de Christenen.

 

 

Deze "screenshot" is genomen om te voorkomen dat wij het verwijt zouden krijgen van "het zijn allemaal verzonnen onwaarheden". Het gaat hier om uiterst belangrijke maatschappelijke zaken waarbij het lot van ons volk in het geding is. Vandaar willen wij onze geliefde lezer zo nauwkeurig mogelijk informeren over de mensen die zich opwerpen als hun "vertegenwoordigers" zonder dat ze enige mandaat hebben gekregen van het volk.

 

Zoals in de screenshot te zien is, wordt de functie van Corc Gouriye omschreven als “Endamê rêxistina Asuriya Dĭmukrat li derve”, dat betekent zoiets als “Buitenland vertegenwoordiger van de Assyrische Democratische Organisatie.”

 

Deze Corc Goriye is zeer waarschijnlijk dezelfde als "George Kouriah" op de lijst van ADO bij de SNC . Als je bepaalde namen schrijft volgens Arabische klanken of Turks/ Koerdische klanken in Latijns alfabet, dan verandert dat wel eens.

“Corc” is de Turkse/ Koerdische equivalent van latijnse “George”. Hetzelfde geldt voor Kouriah, Goriye of Gouriye.

 

Het interview was moeilijk te volgen vanwege onduidelijke Koerdische/Arabische woorden. Kort gezegd werd gesproken over “bezorgdheid over christenen in o.a. Syrië, Turkije”, “samenwerken in liefde en broederschap”, “Syrian National Council (SNC)”, “betrokkenheid van ADO bij SNC” enz..

 

De interviewer stelde o.a. deze vraag aan de heer George Gouriye/Goriye/Kouriah: Corc, op het ogenblik hebben jullie zitting in de Syrische Nationale Raad. Tot hoever zijn jullie rechten verkregen en gegarandeerd?

 

Corc Goriye: In de statuten/grondwet die geschreven is door de Syrische Nationale Raad, wordt deze kwestie daadwerkelijk bevestigd en vastgelegd voor ons als Syriërs- Assyriers in Syrië, ………… maar wij willen dat deze verklaring niet alleen door SNC, maar ook door de volledige oppositie binnen Syrië wordt bevestigd, in de nieuwe grondwet van Syrië …………

 

Ook hier weer geliefde lezer, exacte herhaling van Irak. Ze praten weer over een “nieuwe tijdperk”, “nieuwe Syrië”, “nieuwe grondwet” enz., allemaal totale onzin en leeggepraat om Syrië volledig kapot te maken zoals dat met Irak is gebeurd.

 

De “bezorgdheid” van het buitenland vertegenwoordiger van ADO is in tegenspraak met het onheilige verbond dat ADO is aangegaan met de Moslimbroederschap. Laat de heer George Gouriye goed kijken naar wat er is gebeurd in Libië, Irak en andere landen die "bevrijd" zijn door de koloniale illuminatiemachten.

 

Je kunt volgens ons geen monsterverbond met de Moslimbroederschap aangaan en vervolgens je “bezorgdheid” uiten over de gevolgen van regime verandering in Syrië. Als mensenrechtenorganisatie beschouwen wij dergelijke stappen onverantwoordelijk, verwerpelijk en buitengewoon gevaarlijk. Zoals het onverantwoordelijke en schadelijk was voor het Aramese volk toen ADO in 1993 een onheilig huwelijk met PKK aanging, zo zal de geschiedenis ons leren dat ook dit besluit van ADO om met Moslimbroederschap de zee in te gaan buitengewoon zure vruchten zal produceren voor ons volk. Sterker nog, we zien dat nu werkelijkheid worden voor onze ogen.

 

4/5-12-2012 SNC Vergadering in Doha Katar

 

Op 4 en 5 december 2012 had de SNC een vergadering in Katar, Doha. Ook ADO was aanwezig.

 

Op 11 december 2012 werd een filmpje op Youtube geplaatst getiteld "Assyrian Participation SNC Meeting in Doha"

 

 

 

In het filmpje is onder andere de buitenland vertegenwoordiger van ADO, de heer George Gourriye te zien. Verder komen de ADO leden bij de SNC de heren Said Lahdo en Ablahad Stepho aan het woord. Ze "voelen zich heel belangrijk" en zijn betrokken geweest bij de "oprichting van SNC in 2011 in Istanbul, Turkije". Dat is de boodschap die ze willen doorgeven.

 

Op 24-3-2012 hield de Assyrische Democratische Organisatie een demonstratie in Enschede tegen het regime van Assad. Enkele opmerkingen hierover:

 

‘Syrie vrij. Assad moet weg’, scandeerden zo’n tweehonderd actievoerders zaterdagmiddag in het centrum van Enschede.

 

Het waren vergelijkbare leuzen die ook destijds door de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen werden geroepen tegen het regime van Saddam Hussein. Ze smeekten hun Westerse meesters, vooraal hun vriendje Bush en Blair, om alstublieft hen te komen “bevrijden” van die wrede “dictator” Saddam Hoessein. Resultaat: vernietiging van de Arameeërs van Irak.

 

“Het geweld moet stoppen. Al meer dan 8500 mensen hebben hun leven opgeofferd in de strijd voor vrijheid. Duizenden mensen zijn gevlucht. Syrische steden liggen in as door de bombardementen van het Syrische regiem”, zo sprak Shukri Demier van de Assyrische Democratische Organisatie, die de demonstratie organiseerde.

 

Wij kunnen de heer Shukri Demir en andere afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen verzekeren dat het grootste deel van die 8500 mensen (inmiddels zijn er 120.000) vermoord zijn door de doodeskaders van Uw koloniale Westerse meesters en niet door het leger van Assad. Uw meesters zijn bedreven in het verdraaien van feiten en gebruiken graag mensen als U om de bevolking voor gek te houden.

 

U ziet het dagelijks in het nieuws heer Demir dat de succesvolle geavanceerde toegepaste technologie van vernietiging, ontwrichting en etnisch zuivering, door Uw koloniale meesters- vooral de verfoeilijke Verenigde Koninkrijk en Frankrijk-, wordt in navolging van Irak ook toegepast in Syrië om het land te ontwrichten en te vernietigen. U en Uw medestanders die geloven in de valse beloftes van “vrijheid”, “mensenrechten” en “democratie” van Uw koloniale meesters zijn een welkom geschenk voor deze kwaadaardige machten om hun demonische plan, die ze gesmeed hebben in hun antichristelijke krankzinnige laboratoria, voor het regio Midden-Oosten te realiseren. En wie zijn de grote verliezers heer Demir en moeten betalen met hun bloed en leven? Het Aramese volk!

 

4. De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

Hoe kun je een volk vernietigen?

 

Een volk kun je op twee manieren vernietigen. De eerste methode is het letterlijk doden door gebruik van wapens/geweld. Een tweede methode, een wat “vriendelijkere” subtiele methode is, dat je verdeeldheid creëert onder het volk op het culturele/ etnische/ sociale/ nationale en religieuze niveau en het volk tegen elkaar opzet, waardoor de nationale eenheid verdwijnt met als gevolg dat één en hetzelfde volk onder verschillende etnische namen wordt gepresenteerd en daarmee elkaar in de haren vliegt. En dat is exact wat met het Aramese volk is gebeurd

 

De hedendaagse problemen, bloedbaden en ethnische zuiveringen waarmee de Arameeërs van het Midden-Oosten te maken hebben zijn de onheilige vruchten van de bemoeienis van de koloniale illuminatiemachten met het Midden-Oosten, begonnen in de 16e en 19e eeuw.

 

De Arameeërs (inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs) zijn slachtoffer geworden van ongekende haatdragende daden van de koloniale intriges die tot hun ondergang hebben geleid in het Midden-Oosten en die hebben geresulteerd in hun Diaspora en de oorzaak zijn van de huidige problemen waar de Arameeërs meekampen niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de landen van Diaspora.

 

De geestelijke genocide, dat wil zeggen, de verdeeldheid onder de Arameeërs werd ingevoerd op academische, culturele en sociale niveau door de koloniale activiteiten van Frankrijk en Groot- Brittannië in het Midden-Oosten waardoor een culturele genocide werd gepleegd op het Aramese volk met de uitvinding van de term “Chaldeeërs” door Frankrijk (+ Vaticaan) in 1553 en de term “Assyriërs” door Groot- Brittannië (+ protestanten) vanaf 1853.

 

De kerkelijke en politieke machten hebben destijds met elkaar nauw samengewerkt en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak, Iran waarin Aramese kinderen werden grootgebracht die compleet waren ontworteld van hun Aramese identiteit en plantten daarbij een gruwelijke vorm van fanatisme in hun harten, dat zorgde voor een grote afkeer van hun Aramese oorsprong. En dat gaat onverminderd door tot in onze dagen.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” geestelijkheid doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen. Als gevolg hiervan raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie werd bekend als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur. De verdeeldheid onder de Oost- Aramese Nestoriaanse kerk werd bewerkstelligd door de oprichting van de “Chaldeeuwse kerk van Babylon” in datzelfde jaar 1553.

 

Er werden scholen gebouwd in Irak, Iran en Turkije door de Katholieke missionarissen en de Aramese kinderen werden gehersenspoeld. Er werd een afschuwelijk demonische haat jegens andere Aramese denominaties in hun harten ingeplant waardoor een onoverbrugbare verdeeldheid werd bewerkstelligheid. Zodoende werden de Aramese- Chaldeeërs compleet ontworteld van hun Aramese oorsprong. Dit was de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Aramese getuigenis: De oost- Aramese Chaldese Yakob avgin Manna...............................

(De analyse gaat hieronder verder....)

22. Ya‘qob Avgin (= Eugene) Manna (1867-1928) geboren in Beth Qopa (Irak) was de bisschop van Basra (Irak) en schreef vele boeken (bijvoorbeeld in 1901 schreef hij in Mosul een boek genoemd” Geselecteerde stukken van het Aramese literatuur) en een woordenboek Aramees- Arabisch. In zijn boek “Mooi Tuinen” [22] zegt hij: “Alle Oost en West Syriërs werden Arameeërs genoemd; dat wil zeggen de kinderen van Aram”.

Oost-Aramese Chaldeeër  Yakob Avgin Manna

22.    يعقوب أوجين (=يوجين) منّا (1867-1928) ولد في بيت                                            قوبة Qopa (العراق) وكان مطرانا (أسقفا) للبصرة (العراق) وكتب العديد من الكتب

(على سبيل المثال : في عام 1901 كتب في الموصل كتاب "قطعة مختارة من الأدب الآرامي) وقاموس سرياني – عربي. في كتابه "الحدائق الجميلة" ([22]) يقول : "كل السريان الشرقيين  والغربيين، سُمِّيوا آراميين؛ أي أبناء آرام". 

 

22.1 In zijn Aramees- Arabisch woordenboek zegt hij [22.1] :

22.1  في قاموسه  الآرامي- العربي  يقول [22.1]:

22.1.1. “Wat ons heeft aangezet om een speciale hoofdstuk te wijden aan het genoemde onderwerp is om een einde te maken aan de tegenstellingen tussen vele Chaldeeërs en Syriërs. Ieder van hen claimt de oorsprong voor zichzelf en beweert ouder te zijn, zonder betrouwbare bewijzen of een gefundeerde wetenschappelijk bewijs. Om de echtheid van dit probleem op te lossen en tegenstellingen te vermijden, zeggen wij: Alle stammen, die leefden in de oude tijden in de uitgestrekte landen, die waren begrensd in het oosten door Perzië, in het Westen door de Middellandse zee en in het Noorden door de Kleine Azië, door de landen van Armeniërs en Grieken en in het zuiden door het Arabische schiereiland, waren bekend als kinderen van Aram of als Arameeërs.”

22.1.1.  إنّ ما حَمَلنا إلى إفراد فصل خصوصي للمواد المذكورة حُسِم النزاع الواقع فيها بين كثير من الكلدان والسريان. لكون كل منهما يَدَّعي الأصالة والقدميّة دون استناد على دليل راهن أو برهان علمي مكين. فبيانا لحقيقة الأمر ومنعا للمشاجرات نقول أنّ جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد الفسيحة الواسعة المحدودة ببلاد الفرس شرقا والبحر المتوسط غربا وبلاد الأرمن وبلاد اليونان في آسيا الصغرى شمالا وحدود جزيرة العرب جنوبا كانت قاطبة معروفة ببني آرام أو الآراميين. 

 

Klik hierop voor meer...........................

(De analyse gaat hieronder verder............)

 

Als gevolg van onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces in de late 19e eeuw herhaald, nu door de Anglicaanse Kerk en het overgebleven deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije – Irak) en Urmia (Iran) werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” noemen – een term dat in beginsel puur geografische en alleen op Aramese Nestorianen werd toegepast. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte bekend als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 

Nadat de Oost- Aramese “Nestorianen” werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” te noemen, maakte zich een vreselijke vorm van nationalistische fanatisme meester van hen. Ze startten vervolgens om de Aramese erfgoed, bewaard en onderhouden sinds duizenden jaren, te vervalsen.

Aramese taal veranderden ze in “Assyrische” taal. De Syrische Kerk veranderden ze in “Assyrische” kerk. In alle boeken en geschriften veranderden ze overal het woord “Syrisch” of “Aramees” in “Assyrisch”.

Om het Aramese taal “Assyrische” taal te noemen is een vorm van culturele genocide, om het Aramese volk “Assyrische” volk te noemen is een verwerpelijke vorm van geestelijke genocide. En deze genocide gaat onverminderd door tot in onze dagen. De veroorzakers van deze onheilige daden doen alsof hun neus bloedt en wijzen graag op de fouten van anderen terwijl ze hun eigen misstappen negeren.

 

En het is dit fanatisme dat geleid heeft tot vijandschap van de omringende volkeren in het Midden-Oosten dat uiteindelijk ons volk in het Diaspora heeft gebracht.

 

Door het “goede” en effectieve onderwijssysteem van koloniale machten werd het onderlinge wantrouwen en haat tussen diverse Aramese denominaties zodanig gestimuleerd en verdiept dat er onoverbrugbare verdeeldheid werd bewerkstelligd. De nieuwe “Assyrisch” identiteit werd zo intensief ingeprent dat de Aramese Nestorianen begonnen om overal in de religieuze en seculiere boeken het woord “Aramees” of “Syrisch” te vervangen door “Assyrisch”. Door de effectieve propaganda/ desinformatie zijn later sommige Aramese leden van andere denominaties ook gaan geloven in de “Assyrische” benaming als etnische benaming.

 

De heer Abdullah Ocalan van de PKK raakte onder de indruk van het fanatisme van deze Arameeërs die zich identificeren met de koloniale genocidale benaming “Assyriers” (en dit graag willen opdringen op alle Aramese denominaties). Om deze reden sloten deze “Assyriers” in 1993 een verbond met de PKK. In ruil voor rekrutering van jongens en meisjes in het Westen voor de PKK om te vechten in het noorden van Irak tegen het Turkse leger, stelde de PKK hun media beschikbaar om bekendheid te geven aan de benaming “Assyriers”. Dit monsterverbond werd uitvoerig besproken in de Turkstalige Koerdische Krant Berxweden van 22-4-1993:

 

Het verbond kan als volgt worden samengevat:

 

1. Oprichting van een zusterorganisatie van de PKK en het rekruteren van de jongeren

2. Het vervalsen van de Aramese identiteit

3. Als PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriers" hieraan ook deelachtig zijn.

 

ADO en de PKK spraken met elkaar af dat er een zusterpartij van de PKK zou worden opgericht door ADO en ondersteund door de PKK, zowel moreel als financieel. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

Over de oprichting van de GHB zegt de PKK leider:

 

Blz 16, Kolom 3: 

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Blz 18, Kolom 6:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Blz. 19, Kolom 1:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • e in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Blz. 19, Kolom 2:

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Blz. 20, Kolom 4:

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

Over de beschikbaarheid van de Koerdische media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4). Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV voor propaganda doeleinden

 

Na hun terugkomst uit Syrië, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals de PKK leider had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Berxwedan Blz. 19, Kolom 1)

 

De oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen - het koloniale product uit de de 19e eeuw dat tot haat, verdeeldheid en vernietiging heeft geleid - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen.

 

Over de oprichting van GHB, de zuster partij van de PKK, zegt ADO op blz. 17 kolom 4:

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

Dus de "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder de dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK. Het ging de terroristische "Assyriërs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 (Turkse krant Hurriyet) al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren. In Nederland organiseerden zij onder andere hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken

 

Toen de Turken lucht kregen van dit monsterverbond, bliezen zij de Aramese dorpen in het zuidoosten van Turkije op en joegen ze de bewoners in de Diaspora.

 

Vanwege de betrokkenheid van deze “Assyriers” bij de terroristische praktijken van de PKK, hebben ze de Turken een hele goede excuses gegeven waardoor de Turkse Hoge Raad in 2006 ons volk in Turkije op de lijst van de terroristische groepen heeft gezet met alle gevolgen van dien voor ons volk: 

 

De Turken maken geen enkel onderscheid tussen de Arameeërs die zich “Assyriers” noemen en de Arameeërs die trouw zijn gebleven aan hun oorsprong en zich verre houden van onfrisse zaken. Ze duiden alle Aramese denominaties met de benaming “Suryani” aan, dat betekent “Syriërs”. De huidige rechtszaken tegen het Aramese klooster St. Gabriel in zuidoosten van Turkije zijn directe gevolg van de activiteiten van de “Assyrische” terroristen.

 

Maar de koloniale genocidale geestelijke product “Assyriers” krijgen er niet genoeg van. Of het nu om PKK gaat of Moslimbroederschap of om wie dan ook; ze willen met iedereen de zee ingaan met slechts één voorwaarde en dat is: bekendheid geven aan de benaming “Assyriers” en deze toepassen op alle Aramese denominaties. Om deze reden sloten zij in 2011 een onheilig verbond met de Moslimbroederschap in Syrië om het regime van Bashar Assad omver te werpen.

 

Het is duidelijk geliefde lezer, dat deze onderlinge verdeeldheid onder het Aramese volk en het gebruik van de koloniale benamingen als ‘nationale’ benaming een groot obstakel vormt voor de wereldwijde sociale, culturele en mensenrechten ontwikkeling /vooruitgang van ons volk. En sommige media, “wetenschappers” en politici in het Westen werken helaas hieraan mee. Bijvoorbeeld. 

 

Want als je, als een volk, jezelf onder verschillende etnische namen presenteert – ‘etnische’ namen die door buitenstaanders, in de 16e eeuw (“Chaldeeërs”) en 19e eeuw (“Assyriërs”), voor jou zijn uitgevonden en opgedrongen om politieke/religieuze redenen-, wat verwacht je dan van de volkeren en landen in de regio Midden-Oosten?

 

Je wordt uitgelachen, genegeerd en absoluut niet serieus genomen. Deze volkeren weten vaak heel goed dat de exotische etnische namen waarmee een deel van het Aramese volk zich identificeert door buitenstaanders zijn uitgevonden. Andere volkeren buiten deze verdeeldheid volledig uit om het Aramese volk nog meer te verdelen en tegen elkaar op te zetten. En onder deze omstandigheden hoef je niet op te rekenen dat je rechten zullen worden erkend of gerespecteerd in een regio waar de wet van de ‘jungle’ wordt gehanteerd.

 

Parallel aan de implementatie en de diffusie van de voornoemde leugenidentiteiten, heeft naast de Protestanten, vooral de Rooms Katholieke kerk alles in het werk gesteld om het Oosterse Orthodoxe christendom tot op de botten te verdelen en ongekende haat te implementeren binnen de gemeenschappen. Daarbij werd geen enkel middel geschuwd, inclusief het gebruiken van de machten van het Midden-Oosten om de Arameeërs en andere Orthodoxen op de knieën te krijgen.

 

Dit is helaas de manier waarop Jezus (die natuurlijk niets te maken heeft met Jezus Christus van de Bijbel) van het westen werkt. Bijvoorbeeld, de oprichting van de West-Aramese Syrisch Katholieke Kerk werd bewerkstelligd door een onheilige alliantie tussen de politieke en geestelijke machten. Omtrent deze alliantie, zegt Sebastien De Courtiois ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

(Klik hier voor meer informatie over de verdeeldheid onder de Arameeërs ….)

 

Het is werkelijk heel moeilijk te begrijpen waarom men in de naam van “jezus” zoveel leed, ellende en verdeeldheid teweeg heeft gebracht onder het Aramese volk. Misschien moeten wij kijken naar de manier waarop de veroorzakers van deze ravage geestelijk worden gevormd.

Een vaak geciteerde verklaring, door vooral Protestantse onderzoekers, is de Jezuïeten eed dat is te vinden in de Bibliotheek van de Amerikaanse Congres dat in 1883 openbaar werd gemaakt onder het catalogus nummer: Catalog Card #66-43354

 

De eedafnemer (de superieur) zegt onder andere tegen de eed aflegger: ………………… …………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 Jij bent onderwezen om op sluwe manier het zaad van jaloezie en haat te planten binnen gemeenschappen, provincies en staten die in vrede leven, en hen aanzet tot daden van bloed, hen in een oorlog betrekt om tegen elkaar te vechten, en om revolutie en burgeroorlogen te creëren in landen die onafhankelijk en welvarend zijn, kunst en wetenschappen ontwikkelen en genieten van de zegeningen van vrede. Om de kant te kiezen van de strijdende partij om in het geheim samen te werken met je Jezuïtische broeder die betrokken kan zijn bij de andere partij, maar in het openbaar je verzet tegen datgene waar je mee in verband staat, zodat aan het einde alleen de kerk overwinnaar mag zijn, in de voorwaarden die worden vastgelegd in verdragen voor vrede en dat het doel de middelen rechtvaardigt.

 

Jij bent onderwezen in je plicht as spion, om alle statistieken te verzamelen, feiten en informatie vergaart in je macht van elk bron, om jezelf geliefd te maken in de vertrouwelijkheid van de Protestante gemeenschap en alle ketters van elke klas and karakter, alsmede in de vertrouwelijkheid van de handelaar, de bankier, de jurist, onder de scholen en universiteiten, in parlementen en wetgevende macht, en in de rechtelijke raden van de staat en “om alles te zijn bij alle mensen” in het belang van de Paus wiens dienaren wij zijn tot aan de dood.

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

 

De eedafnemer zegt onder andere: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

 

“Ik beloof verder en verklaar dat ik geen eigen mening of eigen wil zal hebben of enige mentale bedenkingen, zelfs als een lijk of kadaver, maar zal vastberaden elke en alle opdrachten gehoorzamen die ik krijg van mijn superieurs in de Militie van de Paus en Jezus Christus. Dat ik zal gaan naar elk deel van de wereld waar ik gezonden wordt zonder gemopper en geklaag en zal onderdanig zijn aan alle dingen die mij worden opgedragen.

 

Ik beloof verder en verklaar dat ik, waar de mogelijkheid zich voordoet, genadeloos oorlog zal creëren en voeren, openlijk of in het geheim, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, in overeenstemming met mijn opdracht, om hen te verdelgen en te vernietigen van de hele wereld en dat ik nog de leeftijd, nog sekse of conditie zal sparen en ik zal deze verfoeilijke ketters ophangen, verbranden, verwoesten, bederven, afzetten, smoren en levend begraven, de magen en buiken van hun vrouwen openrijten en de hoofden van hun zuigelingen tegen de muren verpletteren om hun afschuwelijke ras voor altijd uit te roeien.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Er zijn mensen die beweren dat deze eed aflegging vals is. Dat is mogelijk, het valt niet uit te sluiten. Maar het staat wel in de archieven van het Amerikaanse congres en waarschijnlijk is dat niet zonder reden gebeurd.

 

Als bovenstaande inderdaad juist is, dan verklaart het voor een belangrijke deel de ongekende verdeeldheid die geïmplementeerd is binnen het Aramese volk. We hebben daarover enkele vragen aan onze geliefde lezer.

 

1) Waar komt de vreselijke haat dat is ingeplant in de harten van de Aramese Katholieken vandaan? Waar komt hun diepe minachting jegens de niet-katholieken vandaan?

 

2) Waarom zetten de Aramese Katholieken altijd het Vaticaan op de eerste plaats als het gaat om samenwerking met andere Arameeërs? Waarom kunnen ze niet zelfstandig besluiten nemen om samen te werken met andere Aramese denominaties? En waarom moeten ze eerst instructies ontvangen van hogere hand om verder te kunnen gaan? Hebben ze misschien allemaal een eed van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid afgelegd die hen aan het Vaticaan bindt?

 

3) Hoe is het mogelijk dat de GHB/ADO/PKK “Assyrische” terroristen altijd een hele goede toegang en contacten lijken te hebben met de Aramese katholieke geestelijken in Irak en elders?

 

De ernstige consequentie van deze onderlinge verdeeldheid en haat binnen het Aramese volk is natuurlijke dat het volk verzwakt. Daar komt nog bij dat deze verdeeldheid niet alleen de sociale, culturele en mensenrechten ontwikkeling van de Aramese natie belemmert, maar heeft ook ons volk gedwongen om in de Diaspora te gaan, met daarbij de sacrale landen van de voorvaders achter zich latend, dat voor duizenden jaren door hen werden bewoond.

 

Doordat de Arameeërs van Irak en Syrië sterk verdeeld zijn op het nationale en religieuze vlak, is het onmogelijk om de handen in één te slaan om de huidige problemen in het Midden-Oosten het hoofd te bidden. Het resultaat hiervan is dat ze onder de voeten worden gelopen, vermoord, genegeerd en weggejaagd.

 

Het is voor ons een mysterie hoe de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen zo gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd door de koloniale illuminatiemachten. Het lijkt alsof ze compleet verblind en betoverd zijn, alsof ze absoluut niet meer rustig na kunnen denken over hun gedrag en de consequenties van hun besluiten. Er lijkt geen enkel besef van verantwoordelijkheid bij deze mensen te bestaan.

Er is kennelijk niemand onder hen die zegt van: Idioten waar zijn jullie mee bezig? Kijk toch naar je gedrag wat je hebt uitgepokt, stopt met deze dwazerij, fraude en bedriegerij en wordt alstublieft wakker.

 

Aramese getuigenis: West-Aramese Maronit Paul Al-Khoury Al-Kfarnissy.....

 

17. Paul Al-Khoury Al-Kfarnissy (1888-1963) was een professor van het Syrisch in de Libanese Maronitische Klooster. Zijn werken omvatten een niet gepubliceerde geschiedenis van het Syrische literatuur. Zijn Grammatica van de Syrisch Aramese taal is één van de beste geschreven Syrische Grammatica geproduceerd in het Arabisch. Hij zegt over het Aramese volk: [17]

a“De Arameeërs zijn de zonen van Aram… hun land is het gebied uigestrekt van Perzie in het oosten, van de Middellandse zee in het Westen, van Armenië en Klein- Azië in het Noorden, en van Arabië in het Zuiden”

a“Nadat de Arameeërs Christen werden, begonnen ze hun oude Aramese naam te verlaten en zichzelf Syriërs te noemen…. Ik zou graag willen dat ze nooit hun oude Aramese naam hadden veranderd”

a“Nu vraag ik U, de kinderen van Aram, ongeacht Uw kerk denominatie, om Uw hoge oorsprong en glorieuze geschiedenis te herinneren en zorg te dragen voor Uw nobele taal…”

West-Aramean Syrian Maronite Paul Al-Khoury Al-Kfarnissy

17.  بولس الخوري الكفارنيسي (Kfarnissy)   (1888-1963)  كان بروفيسوراً عالماً في اللغة السريانية في دير المارونيين في لبنان. كتاباته غير المنشورة تشمل تاريخ أدب السريان.

 وقواعد اللغة الآرامية (السريانية) وهي واحدة من أفضل المكتوبات التي انتشرت في اللغة العربية. وهو يقول عن الشعب الآرامي [17]:

Z " الآراميون هم أبناء آرام... وبلدهم  هو: المنطقة التي تمتد من بلاد فارس في الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط في الغرب، ومن آسيا الصغرى وأرمينيا في الشمال إلى شبه الجزيرة العربية في الجنوب"

Z والآراميون بعدما أصبحوا مسيحيين، بدأوا ترك إستخدام إسمهم الآرامي القديم ، ودعوا أنفسهم سريان.... كنتُ أتمنى أن لا يُغيِّروا أبدا اسمهم (الآرامي) القديم"

Z " الآن أطلب منكم، أنتم أبناء آرام، أيا ما كان مذهب كنيستكم، أن تتذكروا أصلكم السامي وتأريخكم المجيد  وأيضا أن تهتموا برعاية لغتكم النبيلة"...

 

Klik hier voor meer................

 

4.1. De liefde voor Nimrod en Samiramis is de geest van antichrist

 

Zeer waarschijnlijk kan het gedrag van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen verklaard worden wanneer wij proberen om de manier waarop ze worden “onderwezen” te achterhalen, de omgeving waarin ze zijn gegroeid en de manier waarop hun mentaliteit in een mal wordt gegoten.

 

Nimrod: De tegenstander van God YAHWEH, de toekomstige antichrist uit openbaring 13 is het heilige symbool en beschermer van “Assyriers”, het koloniale product van Verenigde Koninkrijk.

“Happy Assyrian New Year” onder begeleiding, bescherming en zegening van Nimrod, de tegenstander van God YAHWEH.

Godin en koningen Ishtar/ Samiramis/Innana/Diana/Isis zwaait naar de duizenden aanwezige “Assyriers” om hen te zegenen en “succes” te wensen voor het nieuwe jaar.

 

 

Wat wij zien, en dat doet ons er veel pijn, in het “onderwijzen” van de jongeren is de ongekende “liefde” dat wordt ingeplant in hun zielen voor “Nimrud”, “Semiramis”, “Assur”, “Sargon” en andere “goden.” Ze versieren hun verenigingen, huizen en andere gebouwen met beelden en schilderijen van Nimrod en Samiramis en vereren deze “goden” en “godinnen” tot een ongekend niveau.

 

De jaarlijkse “Assyrische Nieuw Jaar” wordt gevierd met verheerlijking van Nimrod en Samiramis. Dit soort “vieringen” of “evenementen” trekken duizenden mensen, “Assyriers” en anderen. In het noorden van Irak wordt bijvoorbeeld de viering gehouden op een vlakte ter grootte van een voetbalstadion. Een vrouw, gekleed als koningen Ishtar/ Samiramis/Innana/Diana/Isis wordt rondgereden op een houten wagen en zwaait met haar handen om de aanwezigen en de “Assyriers” te zegenen.

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen, noemen deze evenementen heel onschuldig “culturele evenementen.” Diegenen die bekend zijn met de occulte wereld, zien dergelijke evenementen totaal anders. Het symbolische zwaaien van een vrouw op een houten wagen, gekleed als "godin" Ishtar is in de occulte wereld niets anders dan het afroepen van de “zegeningen” van de hemelse koningen Ishtar/ Samiramis/Innana/Diana/Isis over de aanwezigen en over het “Assyrische” volk.

 

Voor het belang van Nimrod/Samiramis voor de occulte Illuminatie machten, verwijzen naar enkele online video’s van een topspecialist op dit gebied, de voormalige Satanist/Illuminatie, Doc Marquis:

The Arrival of Antichrist: De religie van Illuminatie: Tijdschaal 0:36:50: De dagen van Babylon na de Zondvloed – Koninkrijk van Nimrod- Tegen God YAHWEH- Samiramis moeder/vrouw, Oprichter van Occulte, Toverij.

 

 

Zie ook: Magic, Mysticism and Masonry: Tijdschaal: 07:42 Heilige Stier van Nimrod

America Occult Holy Days: Tijdlijn 1:02:00 Nimrod en Samiramis.

 

De grote occultisten Aleister Crowley en Jack Parsons zouden trots zijn op dergelijke vieringen daar deze evenementen een belangrijk onderdeel zouden kunnen zijn om portalen open te maken waardoor “goden” zich zouden kunnen openbaren in deze zichtbare wereld.

Dergelijke vieringen hebben ook een grote aantrekkingskracht op Westerlingen, inclusief zogenoemde “Christenen”.

 

Door deze vorm van “opvoeding” en “onderwijs” voor occulte machten, krijgen de jongeren- zeer waarschijnlijk onbewust- een automatische afkeer van de God YAHWEH, de God Abraham, Isaac en Jacob en Zijn Zoon Yesuh Msiho. O jawel hoor, ze presenteren zich graag als “Assyrian Christians”, met nadruk op “Assyrians”.

 

Het vreemde eraan is dat deze jongeren en volwassenen totaal niets in de gaten hebben dat ze fout bezig zijn. In tegendeel, vaak is het zo dat ze de neiging vertonen om je te “onderwijzen” over je ware “Assyrische” oorsprong, omdat in hun beleving de “Arameeërs” en “Aramees” niet bestaan, alles is voor hen “Assyrisch.” Ze doen zich voor als “wijs, mondig en kundig” en willen je graag laten zien hoe “blind en dom” je bent dat je “je Assyrische oorsprong” niet kent.

 

De Illuminaten hebben ook grote respect voor de occulte machten en vooral voor Nimrod en Samiramis. Ze beschouwen de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob als kwade partij en beschouwen Satan/Lucifer als de goede partij, omdat hij de mensheid “kennis” wilde geven om zich te “ontwikkelen” tot “hogere bewustzijn”, tot een god.

 

Wij vermoeden dat de illuminatie handig gebruikmaken van de ongekende “liefde” die de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen koesteren jegens occult machten als Nimrod, Samiramis, Assur etc.. en daarom erin slagen om hen te manipuleren zonder dat ze zich bewust zijn van enige vorm van kwaad. En dat doet ons erg veel pijn.

 

4.1.1. Nimrod Geweldige Jager….. “Gaboro”…..

 

Over Nimrod, het “heilige symbool” van “Assyriers” lezen wij: 8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. 11 Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en Kalach. 12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad (Genesis 10:8-12) (Nederlandse Statenvertaling)

 

De King James en de Aramese Bijbel geven het als volgt weer:

 

8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.

8ܘܟܘܫ ܐܘܠܕ ܠܢܡܪܘܕ ܗܘ ܫܪܝܠܡܗܘܐ ܓܢܒܪܐ ܒܐܪܥܐ

9 He was a mighty hunter before the Lord: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the Lord.

9 ܗܘ ܗܘܐ ܓܢܒܪܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ

10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

10 ܘܗܘܬ ܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܒܒܠ ܘܐܪܟ ܘܐܟܪ ܘܟܠܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ

11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

11 ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܝ ܢܦܩ ܐܬܘܪܝܐ ܘܒܢܐ ܠܢܝܢܘܐ ܘܠܪܚܒܘܬ ܩܪܝܬܐ ܘܠܟܠܚ

12 And Resen between Nineveh and Calah: the same [is] a great city.

12 ܘܠܪܣܢ ܕܒܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘܒܝܬ ܟܠܚ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܪܒܬܐ

 

Het feit dat Nimrod “begon geweldig of machthebber te zijn op de aarde” betekent dat hij in het begin niet zo was.

Er heeft dus iets plaats gevonden met Nimrod. Het woord “geweldig” of “machtig” in het Aramees is “Gaboro” (enkelvoud) of “Gaboree” (meervoud). Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Genesis 6 toen de gevallen engelen seks bedreven met menselijke vrouwen, waarschijnlijk dochters van Kaïn, en uit die seksuele gemeenschap “Gaboree” werden geboren:1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. ……………... 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen] baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam” (Genesis 6:1-4)

 

1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,

1 ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܪܝܘ ܒܢܝܐܢܫܐ ܠܡܣܓܐ ܥܠ ܐܦܝ ܐܪܥܐ ܘܒܢܬܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ

2 That the sons of God saw the daughters of men that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose.

2 ܚܙܘ ܒܢܝ ܐܠܘܗܝܡ ܠܒܢܬ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪܢ ܐܢܝܢ ܘܢܣܒܘ ܐܢܝܢ ܠܗܘܢ ܢܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܓܒܘ

3 And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

3 ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܘܢܗܘܘܢ ܝܘܡܬܗ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ

4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.

4 ܘܓܢܒܪܐ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܛܠ ܕܥܠܘ ܒܢܝ ܐܠܘܗܝܡ ܥܠ ܒܢܬ ܐܢܫܐ ܘܝܠܕ ܠܗܘܢ ܓܢܒܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܓܢܒܪܐ ܕܫܡܗܬܐ܀܀

 

Hoe is Nimrod “Gaboro” of “Machtig” geworden om zijn macht te demonstreren tegenover God YAHWEH? Zeer waarschijnlijk heeft Nimrod een DNA- opwaardering gekregen, de gevallen engelen DNA of “het zaad” van Satan waardoor zijn DNA zeer waarschijnlijk werd verhoogd van 2-strengen, naar 3- strengen, dat wil zeggen, zijn DNA werd “beest”- DNA. Het is zeer waarschijnlijk dezelfde soort beest-DNA als het teken van het beest zoals beschreven wordt in Openbaring 13:16. Diegenen die het teken van het beest accepteren zullen worden getransformeerd naar “het zaad” van Satan en gelijkwaardig worden aan de gevallen engelen en daarom: geen redding meer mogelijk, direct naar de hel.

Zie meer over “Gaboree”, “de Machtigen” of “Reuzen”, online documentaire: Ancient Giants - Suppressed Archaeology

 

Het koninkrijk van “Gaboro” Nimrod wordt beschreven als “Babel, en Erech, en Accad, en Calne” in het land Sinear, ruwweg het zuiden van Irak.

 

Deze gebieden/steden zijn bolwerken van rebellie, onder aanvoering van Nimrod, tegen de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, bastionen/plaatsen die hoog worden geëerd door de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen.

 

Over de rebellie van “Gaboro” Nimrod in het land Sinear lezen wij: 2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. 3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. 4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!” (Genesis 11:2-4)

 

“Gaboro” Nimrod heeft mensen om zich heen verzameld en gemobiliseerd, in het land Sinear, om de God der goden, God YAHWEH uit te dagen. Hun doel is: een “toren” bouwen waarvan de top de hemel bereikt. Er zijn diverse verhalen rond de “toren” van Babel in omloop.

 

Babel wordt uitgelegd als “verwarring”, omdat God YAHWEH de taal van de mensen verward heeft. Er is echter ook een andere mogelijkheid en dat is dat de betekenis van Bab-el een portaal is die toegang geeft tot andere sterrenstelsels/ dimensies.

Bab= Deur/Poort, El = God (vergelijk: Mattheus 27:45, Eli, Eli= mijn God, mijn God), dus: “deur/poort naar God”, een sterrenpoort (“Stargate”). De eerste antichrist Nimrod en zijn vereerders hadden waarschijnlijk hoge geavanceerde technologie gekregen van de gevallen engelen om sterrenpoorten te bouwen om te reizen tussen sterrenstelsels en dus “om de hemel te bereiken” of waarschijnlijk dat er hemelse wezens door deze portalen, gebouwd in Babel door Nimrod en zijn vereerders, naar de aarde kwamen.

 

In het Bijbelboek Juda komen we ietwat cryptische verwijzing tegen over de gevallen engelen en een verwijzing naar het boek Henoch. Verse 6 luidt: En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard”

Vers 14/15 luid: “14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde [woorden], die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben”

 

Over de bemoeienis van de gevallen engelen met menselijke aangelegenheden lezen wij in het Boek Henoch, hoofdstukken 6, 7, 8, 9:

 

Hoofdstuk 6:

1. En het gebeurde, toen de zonen der mensen [in aantal] waren toegenomen, dat hun in die dagen aantrekkelijke en schone dochters werden geboren.

2. En de engelen, de zonen des hemel, zagen ze en begeerden ze. En ze zeiden tegen elkaar: 'Kom, laten we ons vrouwen kiezen uit de kinderen der mensen, en laten we voor onszelf kinderen verwekken.'

3. En Sjemichaza3, die hun aanvoerder was, zei tot hen: 'Ik vrees dat jullie deze daad misschien niet zult willen doen, en (dat) ik alleen voor deze grote zonde zal boeten.'

4. En zij antwoordden in koor en zeiden: 'Laat ons te zamen een eed zweren en elkaar op straffe van een vloek [over ons te halen] verplichten dit plan niet te veranderen, maar dit plan metterdaad uit te voeren.'

5.Toen zwoeren ze te zamen en allen verbonden zich tegen­over elkaar op straffe van vervloeking.

6. En zij waren in totaal tweehonderd, en ze daalden neer op Ardis, dat is de top van de berg Hermon. En zij noemden de berg Hermon, omdat ze daar een eed zwoeren en elkaar met een [banjvloek bonden4.

7. En deze (zijn) de namen van hun aanvoerders: Sjemichaza, die hun leider was, Oerakiba, Ramiël, Kochabiël, Ta-miël, Ramiël, Daniël, Ezechiël, Barakiël, Asaël, Armaros, Batriël, Ananel, Zakiël, Samsiël, Sartaël,..., Turiël, Jo-miël, Araziël5.

8. Deze zijn de aanvoerders van de tweehonderd engelen, en van alle anderen met hen.

 

Hoofdstuk 7:

1. En ze namen zich vrouwen, en ieder koos er een voor zichzelf. En ze begonnen tot hen in te gaan en vermengden zich met hen. En ze leerden hun magische formules en toverijen, en toonden hun het snijden van wortels en bomen.

2. En ze werden zwanger en baarden grote reuzen, en hun hoogte (was) drieduizend el.

3. Deze verslonden al de inspanningen van de mensen, totdat de mensen niet langer in staat waren hen te onderhouden.

4. En de reuzen keerden zich tegen hen om de mensen te verslinden.

5. En ze begonnen te zondigen tegen vogels, en tegen dieren, en tegen kruipend gedierte en tegen vissen, en ze verslonden eikaars vlees en dronken het bloed hieruit.

6. Toen beklaagde de aarde zich over de wettelozen.

 

Hoofdstuk 8

1. En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en dolken, en schilden en borstplaten. En hij toonde ze nog andere dingen6, en de kunst hoe ze te maken: armbanden en versierselen, en de kunst de ogen op te maken en de oogleden te verfraaien, en de kostbaarste en zeldzaamste edelstenen, en allerlei soorten verfstoffen. En de wereld was veranderd.

2. En er was grote goddeloosheid en ontucht alom, en ze raakten op dwaalwegen, en al hun wegen raakten verdorven.

3. Amezarak7 onderrichtte al diegenen die toverijen bedreven en wortels sneden, Armaros de bevrijding van toverijen, en Barakiël [onderwees] astrologen, en Kochabiël voortekenen, en Tamiël onderwees astrologie, en Asradel onderwees de loop van de maan.

4. En ze hieven een geschrei aan over deze slachting van de mensen, en hun stem bereikte de hemel.

 

Hoofdstuk 9:

6. Zie dan wat Azazel heeft gedaan, hoe hij op aarde alle ongerechtigheid heeft geleerd en de eeuwige geheimen heeft geopenbaard die in de hemel werden gemaakt

 

De interventie van deze machtsengelen op aarde, het veranderen van de DNA van mensen en dieren, en het overdragen van “hemelse geheimen/kennis” aan de mensheid heeft de God YAHWEH geprovoceerd om de zondvloed op hen af te sturen om alle levende wezens op aarde uit te roeien. Echter, na de zondvloed gingen de gevallen engelen door met hun inmenging in de menselijke aangelegenheden op aarde.

 

Zoals vermeld, werd “Gaboro” Nimrod zeer waarschijnlijk in detail geïnstrueerd door de gevallen engelen over het bouwen van de toren waarvan de top “de hemel zou bereiken.” De laatste antichrist, de opgestane Nimrud zal opnieuw worden geïnstrueerd en begeleid door de gevallen engelen met geavanceerde technologie, namelijk: “ 9 [Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:9-12)

 

Zecharia Sitchin heeft in zijn boeken de terugkeer van de gevallen engelen of Annunaki en Planeet- X (Niburu) gepopulariseerd.

 

Dr. Michael Heiser echter heeft de claims van Stichin ontkracht, inclusief Planeet-X en heeft zelfs een website aan gewijd.

 

Maar, gelovige Christenen zoals Pastor F. M. Riley geloven sterk in Planeet-X en houden vol dat het geen valsheid is.

 

Dr. Heiser weerlegt ook de claim dat het boek Genesis plagiaat zou zijn van Sumerische en Akkadische bronnen. Ook velen onder de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen, en zijn gehersenspoeld door sommige zogenoemd “wetenschappers”, beroepen zich geregeld op deze mythe om te laten zien “hoe goed wel de oude Assyriers niet waren.”

 

Volgens de vermaarde onderzoeker Stan Deyo- de auteur van Cosmic Conspiracy- hebben de bronnen binnen Pentagon hem toevertrouwd dat de Annunaki – de gevallen engelen- terugkeren naar de aarde, naar het gebied van Sumerie, het bastion van rebellie. “In Pentagon, je weet, de militaire cirkels die bekend zijn met verborgenheden hier, ehh… ze zeggen, fluisterend, praten over de terugkeer van de Sumerische goden. En ze praten over wat wij zouden noemen Buitenaardsen of Gevallen Engelen die terugkeren naar het Midden-Oosten, naar het gebied van oude Sumer“ (bron….)

 

Als dit waar is, dan betekent het dat de komst van antichrist niet ver meer is.

 

We keren terug naar de symbolische representatie van Nimrod door het lichaam van een stier, mensenhoofd en vleugels van vogel. Het is niet zonder betekenis. “Stier”, de drager van het geheel, is een oud symbool dat werd gebruikt voor het vereren van Ba’al en Moloch. Denk hierbij aan het gouden kalf dat werd aanbeden door Israel in de woestijn (Exodus 32:4) en denk ook aan dat in sommige delen van India de koe als “heilig” wordt beschouwd. De vleugels zouden kunnen worden omschreven als vliegen of “veroveren” van de hemel, omdat zij wilden dat de top van de toren “hemel zou bereiken.” In openbaring 13:6 lezen wij over het beest of antichrist: “En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.”

 

Satan zelf dacht in zijn hart: “……..Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden (Jesaja 14:13-14)

 

Menselijke hoofd vertegenwoordigd “hoge intelligentie” die de laatste Nimrod zal krijgen van Satan om zijn werk te doen. Nimrod is dus een vermenging van menselijke en beest-DNA.

 

4.1.1.1. Nimrod/ Asshur- de "Assyrier": Wie waren de vroegere Assyriers? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Zoals in het voorgaande aangehaald lazen wij in Genesis 10:10-11 "En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. 11 Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en Kalach. 12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad (Genesis 10:8-12) (Nederlandse Statenvertaling)

 

Hiernaast is de Hebreeuwse Bijbel met Engelse vertaling ernaast.

De Statenvertaling is in overeenstemming met de Hebreeuwse Bijbel

 

In de King James Vertaling lezen we in Genesis 10:10-11: "And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.  Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,.."

 

Zoals te zien is ook de King James vertaling uit 1611 in overeenstemming met de Hebreeuwse Bijbel.

 

Verse 10:11 roept enkele dringende vragen op die beantwoord moet worden en wel als volgt:

1) Zoals te lezen is, was het begin van het rijk van Nimrod: Babel , en Erech en Accad en Calne in het land Sinear, dat is ongeveer het zuiden van huidige Irak. Maar dan doet zich in verse 11 een vreemde situatie voor, namelijk er wordt opeens gesproken van "Asshur" die het land Sinear verliet en ging naar het noorden van huidige Irak en bouwde Nineve, Rehobot, Ir, Kalach enz..

Gaat het hier om Nimrod die Asshur wordt genoemd of gaat het hier om Asshur zelf die samen met Nimrod de rebellie organiseerde tegen de Here God Yahweh, de God van Abraham, Isaak en Jacob?

 

In Genesis 10:22 lezen we: "22 Sems zonen waren Elam, en Assur, en Arfachsad,en Lud, en Aram." Is de Asshur van verse 11 dezelfde Asshur als die van verse 22 of hebben wij te maken met Nimrod die ook Assur wordt genoemd? De Asshur van Genesis 10:22 had geen afstammelingen.

 

In de Bijbel komen wij geregeld meerdere personen tegen met verschillende namen, zoals: Simon die ook Petrus werd genoemd, Esau die ook Edom werd genoemd en Gideon die ook Jerubbaal werd genoemd enz.. (Klik hier voor meer voorbeelden)

In de Bijbel komen ook verschillende personen met dezelfde naam tegen. In Genesis 4:17 lezen we over Henoch als afstammeling van Kain en in verse 19 over Lamech als afstammeling van Kain.

In Genesis 5 lezen we over afstammelingen van Seth. In verse 18 wordt Henoch genoemd en in verse 26 wordt Lamech genoemd als afstammelingen van Seth.

 

De Asshur van Genesis 10:11 is niet dezelfde Asshur als die van de zoon van Shem in Genesis 10:22. Asshur, de zoon van Shem had geen nakomelingen.

De Asshur van Genesis 10:11 is een andere naam voor Nimrod volgens de getailleerde analyse van Peter Goodgame . Dit wordt bevestigd door de Hebreeuwse Bijbel en King James Bijbel versie 1611, zoals boven aangehaald. Er zijn meerdere bronnen die Nimrod/ Asshur relatie van Genesis 10:11 bevestigen. De Aramese vertaling is de meeste krachtig bevestiging.

 

1-1) De Aramese Vertaling:

De Aramese geleerden hebben Genesis 10:11 als volgt vertaald:

11 ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܝ ܢܦܩ ܐܬܘܪܝܐ ܘܒܢܐ ܠܢܝܢܘܐ ܘܠܪܚܒܘܬ ܩܪܝܬܐ ܘܠܟܠܚ

 

 ܐܬܘܪܝܐ

 : Kan worden geschreven als:

"Othuria"  ܐܳܬܽܘܪܺܝܰܐ

 

 

of als "Othuroyo"  ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ

 

Eerst dachten wij dat "Olaf- Taw- Wau- Rish- Yus- Olaf" gelezen diende te worden als "Othuria", dus als geografie Asshur. Maar in het Aramees bestaat dit niet.

 

In het Aramees wordt Asshur geschreven als "Othur" en Asshur/ Othur in het Arameese kan zowel de naam van een persoon alsmede geografie aanduiden.

De Aramese vertalers hebben Asshur vertaalt met "Othuroyo" (persoon) en het betekent "Assyrier" en niet als "Othur"(geografie/ persoon) in de lijn van Hebreeuwse Bijbel.

 

Letterlijke vertaling van de Aramese tekst: "Vanuit dat land ging (de) Assyrier weg en bouwde Nineveh,............"

 

Dezelfde term "de Assyrier/ Orthuroyo" ter aanduiding van Nimrod/ Asshur de antichrist wordt herhaald in Jesaja 10:5-6 en Micha 5:5-6

 

De Aramese geleerden/ vertalers hebben verse 11 met "Othuroyo" (de Assyrier) niet zonder reden gedaan.

In paragraaf 4.2 komen we hierop terug, maar de term "de Assyrier" is een oud Testamentische benaming voor de antichrist, dat is de opgestane Nimrod. Het was een bekende term bij het begin van het Christendom. En daar waren de Aramese geleerden zich ook bewust van. Daarom hebben ze het niet met "Othur/ Asshur" vertaald in de lijn met de Hebreeuwse Bijbel, maar met "Othuroyo/ Assyrier" om duidelijk aan te geven dat Nineveh, Rehobot enz... door Nimrod/ Asshur de antichrist werden gebouwd en dat Asshur en Nimrod twee namen zijn voor dezelfde persoon.

 

Hieruit kunnen we afleiden geliefde lezer dat de stichter van het machtige Assyrische Rijk was niemand anders dan Nimrod/ Asshur de antichrist zelf. Door de oude Assyriers werd Nimrod geëerd als god Asshur. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom zijn symbool, een stier met mensenhoofd en vleugels, werd geplaatst voor belangrijke gebouwen door Assyrische koningen.

 

Het succes van de machtige Assyrie had te maken met verkregen geavanceerde technologie van de gevallen engelen. Zoals eerder uitgelegd was Nimrod/ Asshur  "Gaboro" geworden, dat wil zeggen zijn DNA was omgevormd tot de gevallen engelen DNA, hij had DNA opwaardering ondergaan, hij was "god" geworden. Daarom had Nimrod/ Asshur toegang gekregen tot de ongekende geheime technologische kennis van de gevallen engelen.

 

" …en gij zult als God wezen.. “ (Genesis 3:5) was exact dezelfde valse belofte van Satan aan Eva. Daarmee slaagde Satan erin om het menselijke ras, in gevallen staat, onder zijn heerschappij te plaatsten. Maar, onze geliefde en barmhartige hemelse Vader, God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob verijdelde de plannen van Satan omdat “……………. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid….

 

De plan van Satan was om het menselijke ras voor eeuwigheid zijn slaaf te maken met de valse belofte van “god worden.” Maar onze barmhartige hemelse Vader verijdelde de kwade plannen van Satan en offerde zijn Eniggeboren Zoon Yesuh M’siho om de kinderen van Adam en Eva onder het juk van Satan te redden.

 

Hemelse Vader YAHWEH voorkwam dat het menselijke ras voor eeuwigheid zou leven als slaven van Satan en introduceerde daarom de lichamelijke dood. Door het accepteren van het kostbare bloed van Yesuh M’siho, krijgen de kinderen van Adam en Eva eeuwige leven in een opgestane hemelse lichaam!

 

 

 

Wie waren de vroegere Assyriers?

 

Als we even doorredeneren met betrekking tot Nimrod/ Asshur als stichter van het machtige Assyrische Rijk, dan dient zich de vraag aan van: Wie zijn de Assyriers die Nimrod/Asshur aanbaden? Was dat etnisch één volk of waren de aanbidders van Nimrod/ Asshur een verzameling van verschillende volkeren?

 

De Assyriers van het oude Testament waren mensen uit verschillende rassen/ stammen die Nimrod/ Asshur de antichrist als god aanbaden. Het was een religieuze systeem die verschillende volkeren tot "Assyriers" maakte door de verering van Nimrod/ Asshur. Je werd Assyrier, omdat je Nimrod/ Asshur aanbad.

 

Zoals eerder uitgelegd,  had Nimrod/ Asshur alle volkeren van zijn tijd verenigd om God Yahweh, de God van Abraham, Isaak en Jacob uit te dagen (Genesis 11:1-6). Hun doel was: Een "toren" die de hemel zou bereiken.

Na de verwarring van hun taal (Genesis 11:7) stopten hun activiteiten en werden ze over de hele wereld verspreid (Genesis 11:8). Dit betekent echter niet dat alle aanbidders van Nimrod/ Asshur het land Sinear hadden verlaten en waren verspreid over de wereld. De occulte religie van Nimrod/ Asshur werd na de toren van Babel voortgezet door zijn vrouw/ moeder Samiramis/ Ishtar.

Het is daarom niet ver gezocht om aan te nemen dat naast zijn vrouw/ moeder ook een harde kern van de getrouwe volgelingen van Nimrod/ Asshur zijn religie voortzette, met al de kennis van de gevallen engelen  tot hun beschikking, die later bekend raakten als "Assyriers." Verder is het ook mogelijke dat sommige verspreidde stammen/ volkeren eeuwen later terugkwamen naar het centrum van verering van hun god Asshur/ Nimrod om bijdrage te leveren aan de opgang van de machtige Assyrie.

 

Aanhangers van Budda bijvoorbeeld bestaan ook uit verschillende rassen/ volkeren en worden "Buddisten" genoemd. Zo ook de aanhangers van Nimrod/ Asshur bestonden uit verschillende volkeren/ stammen die Asshur/ Nimrod aanbaden en daarom Assyriers werden genoemd. Het is mogelijk dat met het aanbidden van Nimrod/ Asshur de DNA van de Assyriers begon te veranderen, waardoor ze werden opgewaardeerd tot speciale groep individuen ten opzicht van anderen die Nimrod/ Asshur niet vereerden.

De Nimrod/ Asshur vereerders werden daarmee misschien een superieure geestelijke occulte gemeenschap die al de benodigde kennis tot hun beschikking hadden om hun rijk te besturen en verder uit te bereiden. Dit is mogelijk te vergelijken met het teken van het beest uit openbaring 13.

Het was een occulte demonische systeem. Het succes van het systeem had te maken met hun toegang tot de geavanceerde kennis van de gevallen engelen.

 

1-2) Op de website van Torahclass, onder de titel "Old Testament Studies", sectie " Lesson 10 Chapters 10 and 11" lezen we over Nimrod/ Asshur relatie in Genesis: 10:11: "Vervolgens wordt verteld dat "Ashur" wegging en Nineveh bouwde, de fabuleuze stad in het hart van Assyrië. En zoals in Babylon, bouwde deze kerel Ashur nog 3 grote steden in Assyrië. Wie is Ashur? Ashur is simpelweg de Assyrische benaming voor Nimrod (Nimrod is een Babylonische naam). Dus vers 11 spreekt nog steeds over dezelfde man..... gewoon een andere taal gebruiken.... en die man was Nimrod."

 

1-3) Het word algemeen erkend dat Nimrod Nineveh heeft gebouwd. Volgens de Aramese, Hebreeuwse en King James Bijbel uit 1611 heeft Asshur/ de Assyrier Nineveh, Rehoboth en Kalah gebouwd. Dat is de reden waarom Nimrod is Asshur en zijn volgelingen werden "Assyriers" genoemd. Nimrod is bekend geworden onder diverse namen bij verschillende volkeren/ culturen. Hij is de man met vele namen.

 

2) Moderne Vertalingen

 

Een andere punt die aandacht verdient zijn de moderne vertalingen van de Bijbel van Genesis 10:10-11.

 

NBG' 51: "En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineve, Rechobot-ir, Kalach............."

 

Willibrord-Vertaling '95: "Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad  en Kalne, in Sinear;  vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineve, Rechobot-Ir, Kalach..........."

 

Groot Nieuws Vertaling'95: "Zijn rijk omvatte eerst Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Babylonië. Vandaar breidde hij zijn gebied uit naar Assur en bouwde de steden Nineve, Rechobot-Ir, Kalach......... "

 

Nieuwe Bijbelvertaling: "De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot-Ir en Kalach bouwde,............ "

 

In deze nieuwe Bijbelvertalingen is gekozen voor Asshur/ Assyrie als geografie en niet als persoon. Deze vertalingen wijken echter af van de Hebreeuwse, King James versie uit 1611, Statenvertaling en de Aramees Bijbel doordat ze Nimrod/ Asshur relatie uitsluiten in verse 11. Wat ze echter wel juist hebben vertaald is dat Nimrod/ Asshur de stichter was Nineveh, Rechobot, Kalach enz......

 

Hoe het ook zei, Nimrod/ Asshur is de stichter van de demonische bolwerken zowel in Sinear (zuiden Irak) alsmede in het noorden van Irak.

 

Heel vaak beroemen de verdwaalde Arameeërs, die zich “Assyriers” noemen en Asshur/ Nimrod vereren met ongekende fanatisme, zich op de oude Assyriers en zeggen: De Assyriërs hebben dit of dat bereikt, de Assyriers hebben dit of dat gedaan, de Assyriers waren het beste in dit of dat… etc.. etc..”

 

Deze blinde en zielige dwazen hebben werkelijk geen idee waarover ze het hebben en begrijpen niet dat deze “prestaties” van de oude Assyriers werden gerealiseerd dankzij die geheime technologie die ze via Nimrod/ Asshur van de gevallen engelen hadden gekregen.

(Over de gevallen engelen en de antichrist, zie de voormalige illuminatie/satanist: Bill Schnoebelen “The Sons of God & the Antichrist”)

 

Opmerking terzijde: In de Christelijke wereld wordt verschillend gedacht over "zonen Gods" (Bnay Ellohim) in Genesis 6:1-4 die seks bedreven met dochters van mensen, vermoedelijk dochters van Cain.

 

Een hele oude gedachte is dat met "Bnay Ellohim" wordt bedoeld de kinderen van "Seth", het goede geslacht, dat zich vermengden met dochters van "Cain."

Het probleem met deze uitleg is dat het in botsing komt met diverse Bijbelplaatsen. We noemen enkele voorbeelden:

 

1) In Job 38:4-7 lezen wij: "4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?" (zie ook Job 1:6)

 

Toen de aarde werd gemaakt, was de mens nog niet geschapen. "Bnay Ellohim" kan niet betrekking hebben op de kinderen van Seth.

 

2) In Genesis 6:7, en 6:11-12 lezen we: " En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb "..... " 11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. "

 

Wat hebben dieren te maken met zonen van Seth die zich vermengden met de dochters van Cain? Waarom was de aarde verdorven? Omdat zonen van Seth seks hadden met dochters van Cain? Erg onwaarschijnlijk!

 

We kunnen dit alleen begrijpen als we de stelling aannemen dat met de "zonen Gods" bedoeld wordt de gevallen engelen die DNA experimenten op dieren en mensen uitvoerden, waardoor de scheppingsorde werd aangetast. Dat is ook de reden dat je in diverse culturen wezens tegenkomt die bijvoorbeeld een menselijk lichaam hebben, een hoofd van een leeuw/vogel of een combinatie van twee of meer totaal verschillende diersoorten.

 

3) De voorstanders van deze gedachte verwijzen vooral naar Mattheus 22:30 waarin Yesuh M'siho zegt: "Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel "

 

En daarom zeggen de voorstanders van deze theorie: Omdat de engelen niet kunnen trouwen, kunnen de gebeurtenissen in Genesis 6:1-4 onmogelijk op gevallen engelen slaan.

 

Hierover twee opmerkingen:

3-1) In Matheus 22:30 heeft onze Heer Yesuh M'siho over het koninkrijk van God en niet over koninkrijk van Satan.

Yesuh zegt niets over de mogelijkheid tot het bedrijven van seks door engelen, maar dat mensen als engelen zullen zijn in het koninkrijk van God.

3-2) In Genesis 18 en 19 lezen wij over Sodom en Gommora. De Heer Yesuh M'siho brengt samen met twee van zijn engelen een bezoek aan Abraham. Ze worden ontvangen, ze wassen hun voeten (18:4) en een maaltijd wordt voor hen klaargemaakt (18:5-8). De twee engelen gaan naar Sodom om poolshoogte te nemen.

Over de reactie van de mannen van Sodom lezen wij: "Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben " (Genesis 19:4-5)

 

Hoe kan het geliefde lezer dat de mannen van Sodom, jong en oud, erop gebrand waren om seks te bedrijven met deze engelen? Hoe wisten zij dat hun lichaam zodanig was dat ze seks ermee konden bedrijven?

 

Er zijn veel meer argumenten aan te voeren, maar het voorgaande geeft hopelijk beetje een indruk dat het toch lastig is om de stelling vol te houden dat met "Bnay Ellohim" kinderen van Seth wordt bedoeld en niet de gevallen engelen.

Daarnaast is het zo dat de voormalige illuminatie/satanist Bill Schnoebelen, zoals hierboven aangehaald, in zijn video over "zonen Gods en antichrist" als vanzelfsprekend vanuit gaat dat het om gevallen engelen gaat en niet om zonen van Seth. Dat is belangrijk omdat Schnoebelen goed op de hoogte is van het koninkrijk van Satan.

 

Samenvattend, zouden we kunnen zeggen: De oude Assyriers werden beroemd vanwege de geheime geavanceerde technologie die ze van de gevallen engelen hadden gekregen. Het was een diepe occulte demonische systeem, waarbij Nimrod/ Asshur - de tegenstanders van God YAHWEH, de centrale plaats innam.

 

De hedendaagse “Assyrianisme” heeft totaal niets te maken met etniciteit, maar heeft alles te maken met occultisme, onderdompelt in een “christelijke saus.” Het is een geloofsysteem dat veel overeenstemming heeft met de occulte illuminatie/ Vrij Metselaars geloof! En omdat de Illuminaten overal zijn geïnfiltreerd, inclusief in media en academies, wordt het “Assyrianisme” op de voorgrond geplaatst.

Bijvoorbeeld: de illuminatie website Wikipedia bevat tientallen foute artikelen om de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen te promoten en de echte Aramese oorspong vertekend weer te geven. De Illuminaten doen hun uiterst best om de geestelijk kinderen van Nimrud en Samiramis in het brandpunt van de aandacht te plaatsten.

En dat verklaart ook waarom er wereldwijd op de bekende universiteiten aparte afdelingen “Assyrologie” bestaan, terwijl er geen enkel universiteit is die een aparte afdeling “Arameaologie” heeft. Ze weten exact wat ze doen en het gebeurt zeker niet uit onwetendheid.

 

4.1.2. Ze zijn onze broeders, vaders en ooms…

 

Sommigen binnen het Aramese volk stellen geregeld vragen als: “waarom is het niet mogelijk om met de “Assyriers” aan de tafel te gaan zitten en de kwestie met elkaar te bespreken? Ze zijn onze ooms, broers en vaders, waarom kunnen we niet met elkaar praten op een beschaafde manier om de kwestie op te lossen dat is veroorzaakt door buitenstanders?”

 

Het probleem met zulke mensen die dergelijke vragen stellen is dat ze de dynamiek achter de “goden” en “occultisme” en de ongekende macht die daarachter schuilgaat niet kunnen begrijpen. Er is hier meer aan de hand dan puur menselijke activiteit. Wij  gaan hieronder uitleggen wat we ermee bedoelen.

 

In Deuteronomium 32:8 lezen wij: “De allerhoogste God verspreidde de mensen over de aarde.

Aan elk volk gaf hij een eigen gebied, hij stelde hun grenzen vast en vertrouwde hen toe aan engelen

 

Vanaf het begin had de God YAHWEH elke natie een machtsengel toebedeeld, behalve Israel die Hij voor zichzelf had gekozen. In het besturen van deze volkeren, lieten deze machtsengelen zich als “goden” vereren door deze volkeren en rebelleerden tegen God YAHWEH. Dat is ook onder andere de reden waarom je wereldwijd mythes en mondelinge overleveringen hebt bij diverse volkeren over “goden die vanuit de hemel kwamen.”

 

In Daniel 10:1-20 lezen wij over een onthullende gebeurtenis. Daniel vernedert zich voor de Here God om meer inzicht te krijgen over de situatie van zijn volk (vers 1-3). De Here God YAHWEH beantwoordt het gebed van Daniel en stuurt Engel Gabriel naar hem toe. We lezen hierover in Daniel 10:11-20: 11 Ik hoorde de man zeggen: ‘Daniël, God heeft je lief. Ga staan, luister goed naar me. Ik ben met een boodschap naar jou gestuurd.’ Terwijl hij zo met mij sprak, ging ik bevend staan. 12 ‘Wees niet bang, Daniël,’ vervolgde hij. ‘Vanaf het ogenblik dat jij vastbesloten was om inzicht te krijgen en je voor God te vernederen, heeft hij je gebed verhoord. Daarom ben ik naar je op weg gegaan. 13 Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang tegengehouden door de beschermengel van het Perzische rijk. Michaël, een van de voornaamste engelen, kwam mij te hulp. Toen hoefde ik daar niet langer te blijven. 14 Ik ben gekomen om je uit te leggen wat er in de eindtijd met je volk zal gebeuren. Het is weer een visioen over een verre toekomst.’ 15 ………………………. 20-21 ‘Weet je waarom ik gekomen ben?’ vroeg hij. ‘Om je te vertellen wat er staat geschreven in het boek van de waarheid. Zo dadelijk moet ik terug om te strijden tegen de beschermengel van Perzië. Wanneer ik hem overwonnen heb, komt de beschermengel van Griekenland aan de beurt. Michaël, de beschermengel van Israël, is de enige die mij zal helpen in die strijd.”

 

de beschermengel of machtsengel van Perzië” en “de beschermengel van Griekenland” zijn machtige engelen van Satan, hemelse wezens, die waren aangesteld over Griekenland en Perzië. Dit betekent dat alle volkeren in de wereld een machtige engel, die verantwoording aflegt aan Satan, is toebedeeld en die het betreffende volk/stam/ land bestuurt, tenzij het volk in kwestie gekozen heeft voor de God YAHWEH en Zijn geliefde Zoon Yesuh M’siho.

 

De hiërarchie van het koninkrijk van Satan wordt omschreven als “…..want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten…” (Efez. 6:12) en is georganiseerd volgens de zogenoemde Piramide structuur zoals vermeld op de Amerikaanse dollar.

Satan wordt omschreven als “god van deze wereld” (2 Cor. 4:4) en als “overste van de macht der lucht” (Efez. 2:2)

In Matheus 4:8 zegt Satan trots dat alle koninkrijken van de wereld hem toebehoren. Zijn claim wordt niet tegengesproken door de Heer Yesuh M’siho.

 

Wat is de moraal van het vooral? Wanneer een volk ongehoorzaam is of wordt aan de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wordt zo’n volk geplaatst onder de machtssfeer van een satanische machtsengel op nationale, lokale, provinciale, gemeentelijke, stammen verband en etnische niveau!

Omdat de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen een ongekende “liefde” koesteren jegens occulte machten als “Nimrod”, “Samiramis”, “Sargon”, “Asshur”, etc.. – ze nodigen hen uit in hun leven-, denken wij dat ze geplaatst zijn onder het invloedssfeer van een buitengewoon sterke machtsengel die ervoor zorgt dat ze onvermoeid doorgaan met het vereren van deze “goden” met het resultaat dat het Licht van Yesuh M’siho de meerderheid van hun harten niet bereikt, omdat: “…wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.” (2 Kor. 4:3)

 

En dit is het probleem dat door weinigen binnen het Aramese volk wordt opgemerkt! Ze begrijpen niet dat achter “Assyrische nationalisme” meer schuilgaat dan simpele “menselijke activiteit.” Ze begrijpen niet dat achter de “verdeeldheid” en “haat” binnen het Aramese volk er machtige wezen actief zijn in de geestelijke wereld. Ze realiseren zich niet dat het niets te maken heeft met “politiek”, “politieke stromingen”, “vrijheid van meningsuiting” of “democratische activiteiten.” Er is veel en veel meer aan de hand dan datgene wat men met ogen kan zien en met oren kan horen.

 

Zolang de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen niet wakker worden en zich ervan bewust worden dat ze worden gemanipuleerd in deze vreselijke situatie, zullen ze als machtige instrument van manipulatie blijven in de handen van de Illuminaten om ons volk te vernietigen.

 

We vermoeden dat niet alleen “Assyriers” onder de invloedssfeer van een satanische machtsengel zijn geplaatst, maar ook sommige zogenoemde Aramese/Syrische organisaties die zich hebben gespecialiseerd in toverij, misleiding en manipulatie en “bezorgd” zijn over de “mensenrechten” van ons volk in het Midden-Oosten zoals Syrië en Irak.

 

Sommigen individuen bij deze organisaties kunnen elkaar niet uitstaan, maar als het gaat om het schandaliseren, in diskrediet brengen en bespottelijk maken van de Aram-Nahrin organisatie, dan worden de geschillen aan de kant gezet en vormen ze een “broederlijke” front tegen Aram-Nahrin. Sommigen van deze mensen, die zich opwerpen als verdedigers van de "rechten" van het volk, koesteren onvoorstelbare haat jegens Bijbels onderwijs, God YAHWEH en Zijn Zoon Yesuh M’siho. Ze lopen letterlijk weg als je over Yesuh M'siho praat, ze hebben totaal geen belangstelling voor. O jawel hoor, ze gaan elke zondag naar de kerk.

 

Die weerstand tegen God YAHWEH en Yesuh M'siho is vermoedelijke de geest van antichrist. Hoewel alleen God de harten van de mensen kent, kan men stellen dat het hier om “naam Christenen” gaat en niets meer.

 

De Bijbel en Yesuh M’siho zijn volledig uitgebannen uit hun leven en dat verklaart ook de hoge mate van immoraliteit. Één ding weten we zeker en dat is dit: Wanneer ons volk beetje kennis van de Bijbel had en Yesuh M'siho in hun leven hadden toegelaten, dan hadden ze sommige geestelijken, sommige individuen bij de kerkenraden en sommige individuen bij de zogenoemde “mensenrechten” organisaties de toegang tot hun kerken en verenigingsgebouwen geweigerd.

 

4.2. De Verenigde Koninkrijk, “Assyrianisme” en antichrist.

 

Zoals uitgelegd kan de oorsprong van de zogenoemde “Assyrianisme” worden getraceerd tot de onheilige koloniale activiteiten van Groot Brittannië. De Verenigde Koninkrijk heeft erg veel moeite gestopt in het opgraven van de Assyrische kunstvoorwerpen/ tabletten/ en de Britse Museum staat er bekend om. De vraag is natuurlijk: waarom? Wat is de reden achter hun interesse in het “Assyrianisme”? Is het simpelweg om archeologische redenen of is er iets anders aan de hand?

 

Voorbeeld: Vele mensen waren ermee eens dat er teveel financiële middelen werden gebruikt voor de Assyrische kunst. Omdat de muren van de Britse Museum vol waren gepropt met beeldwerk uit Nimrud en Nineveh, begonnen mensen het gevoel te krijgen van genoeg is genoeg, dat het verspilling van tijd en geld was om meer objecten te transporteren van de oude Assyrische lokaties naar London” (From Babylon to Baghdad. Ancient Iraq and the Modern West, pagina 19)

 

Het eerste wat de VS en Groot Brittannië deden, toen ze Irak binnenvielen, was het leegplunderen van de Irakese Museum in Bagdad waarin voorwerpen lagen opgeslagen uit de tijden van Sumer, Babel en Assur. Waarom waren ze zo geïnteresseerd in deze oude voorwerpen? Hieronder gaan we proberen uit te leggen.

 

De onderzoeker Tim Cohen heeft een baanbrekend onderzoek gedaan in zijn boek “The antichrist and a Cup of Thea.” De eerste editie van zijn boek verscheen in 1998 en kan hier worden gedownload. De tweede editie werd gepubliceerd in 2013.

 

Tim Cohen komt met sterke en gedetailleerde argumenten aan dat zeer waarschijnlijk de antichrist uit de Britse Koninklijke familie, de Windsors, afkomstig zal zijn (ook hier).

 

Daar komt nog bij dat diegenen die de Nieuwe Wereld Orde (NWO)- koninkrijk van Antichrist- bestuderen, onthullen dat het wereldcentrum van macht de 1 km2 City of London is waar de machtigste illuminatie Bankenkartels zich hebben gevestigd. Vanuit hier worden belangrijke besluiten genomen die gevolgen hebben voor de hele wereld. Wanneer inderdaad juist is dat de antichrist afkomstig zal zijn van de Britse Koninklijke Familie, wat is dan de relatie met de “Assyriers”?

Als we kijken naar de Bijbel, onder andere het boek Openbaring en het boek Daniel, dan wordt het duidelijk dat de antichrist uit Europa zal komen, het voormalige Romeinse Rijk (Walid Shoebat gelooft echter dat hij uit het Midden-Oosten zal komen).

 

Wanneer hij officieel het Europese Parlement gaat toespreken, dan gaat hij dat waarschijnlijk vanuit zitplaats 666 doen (sommigen zeggen dat het nog steeds vacant is).

Vanuit die positie zal hij zich voorstellen als de leider van de wereld, als iemand die bezorgd is om alle volkeren, stammen, nationaliteiten, tradities en culturen. Hij zal onder andere zeggen dat hij een… Assyriërs is… naast vele andere etniciteiten waarmee hij zichzelf zal identificeren.

 

Natuurlijk zal hij het op een manier zeggen dat het bijna door niemand zal worden opgemerkt als iets bijzonders… behavle dan door de ingewijden en sommige afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

Op pagina 16 en 17 van zijn boek, zegt Tim Cohen over Prins Charles:

 

* who it is whose royal hegemony over the European Union has already resulted in a request to be its king (chapter 2);

* who it is whose name calculates to 666 in both English and Hebrew, using the scriptural system (chapter 3);

* who it is whose lineage places him at the head of the Merovingian dynasty, and asserts descendancy from Israel's King David, Jesus, and Islam's Mohammed, as well as the tribe of Dan and Satan (chapter 4);

* who it is whose royal ancestors have claimed to sit upon the throne of David for nearly two millennia (chapter 5);

* who it is whose heraldic achievement is a literal depiction of the satanic imagery associated with the AntiChrist in both the Old and New Testaments, whose oligarchical powerbase is behind the quest for a New World Order (chapters 6 and 7);

* who it is whose current power, throne, and "great authority" literally derive from the red dragon" or Satan (chapter 8);

* who it is whose agenda is specifically geared to address the many ominous and prophetic signs of the times" -and what those signs are-through global governance" (chapter 9);

* who it is whose multifaceted religious, political, and other ties are apparently set to position him as priest and prophet, not to mention king, to the world’s major and minor religions-including apostate Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Wicca, and satanism-and who is a global "mover and shaker" with vast potential wealth (chapter 10 )

………..etc… etc…. etc…..

 

De vraag is nu: waarom? Waarom zal hij zich met name identificeren als “Assyrier”? Het antwoord op deze vraag is buitengewoon boeiend en fascinerend. Er zijn twee redenen te noemen waarom hij zich zal identificeren als “de Assyriër.

 

1) Hij is de geest van de opgestane Nimrod/ asshur. Daarom zal hij zal zich identificeren als “de Assyriër” om zijn diepe minachting te uiten jegens de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

 

In openbaring 13:5-6 lezen wij “Het was het beest gegeven woorden van hoogmoed en godslastering te spreken en tweeënveertig maanden lang kreeg het daartoe de macht. Het opende zijn muil en begon God te lasteren, zijn naam en zijn heiligdom en hen die in de hemel wonen”

 

In het Bijbelboek Nahum lezen we over het oordeel over de vroegere Assyriers. In Hoofdstuk 1 ver 11 lezen wij: Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den HEERE, een Belialsraadsman

 

“Belial” is een andere woord voor duivel, dus een raadsman van de duivel.

 

King James versie luidt: “11 There is one come out of thee, that imagineth evil against the LORD, a wicked counsellor

 

Dit citaat zegt iets over de demonische oorsprong, waarschijnlijk sterk beïnvloed door de “Gaboree” of de gevallen engelen, van de vroegere Assyriërs, en verklaart ook voor een belangrijke deel dezelfde macht achter de hedendaagse Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het blinde fanatisme. Een mens kan kwade en listige plannen tegen de God YAHWEH bedenken. Maar het voornoemde citaat overstijgt datgene wat een mens van vlees en bloed kan doen. Het is veel meer! Achter mensen van vlees en bloed is er een meer sinistere macht die de controle uitoefent.

 

Het citaat geachte lezer, verwijst naar de verre toekomst, namelijk de echte geestelijke Assyriër, de antichrist, het is een zogenoemde “dubbele profetie.” Het eerste deel werd vervuld met het oordeel over het Assyrische Rijk en het laatste zal worden vervuld met het oordeel over “de Assyriër”, de opgestane Nimrod, de “Gaboro” van Openbaring 13.

 

Merk verder alstublieft ook op dat de vroegere kerkvaders, inclusief Aramese geleerden, goed bekend waren met de term “Assyriër” die ze in verband brachten met de Satan/ antchrist.

 

Quintus Septimus Florens Tertullianus een advocaat uit Carthage (2e –3e eeuw na Christus) zegt:

Op deze manier, dienovereenkomstig, (de Schrift) werd de magie ook aangeduid met de benaming van “Samaritanen”—“geplunderd” (van) hetgeen ze gemeenschappelijk hadden met de Samaritanen, zoals we hebben gezegd—afgoderij tegenover de Heer. (het voegt aan toe), “tegenover,” bovendien” de koning van de Assyriërs”, -- tegenover de duivel, die tot deze uur denkt dat hij de macht heeft als hij erin slaagt om de heiligen van de Heer te verwijderen (Zijn boek: An answer to the Jews)

 

Eusebius Pamphili (265-340 n. Chr.) bisschop in Cæsarea uit Israël, ook wel “De Vader van de kerkgeschiedenis genoemd " zegt het volgende over de vroegere Assyriërs: “Over de omverwerping van het Assyrische rijk, dat is vernietigd door de bliksemschichten uit de hemel…. Werkelijk waar, het giftige ras mag als vernietigd beschouwd worden. De dood zelf is uitgeroeid en de waarheid van de opstanding is bezegeld. Nogmaals, de Assyrische ras is verdwenen (Zijn boek: TO THE ASSEMBLY OF THE SAINTS)

 

St. Afrem de Arameeër zegt: Sheol  is vol van de mannen van Sodom, de Assyriërs: en de reuzen uit de tijd van de zondevloed (Nisibine Hyms, CONCERNING SATAN AND DEATH)

 

En de geheime genootschappen wereldwijd, die de antichrist aan de macht zullen helpen, zijn zich zeer bewust van deze zaken. Het is zeker niet betekenisloos dat hij zich zal identificeren als “de Assyriers”, het heeft een diepe occulte betekenis.

Een type van antichrist was Sanharib de koning van Assur. Zo noemt hij de Here God een “bedrieger” (2 Koningen 19:10); terwijl in werkelijkheid de antichrist zelf een bedrieger zal zijn (2 Tessalonicenzen 2:9-10) die door middel van bedrieglijke wonderen en tekenen velen achter zich zal krijgen.

 

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat: De antichrist zal zich identificeren als “de Assyriër” om zijn extreme rebellie en minachting te onderstrepen jegens de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Op het moment dat de antichrist een voordracht zal houden in het Europese Parlement, zullen misschien ook vele gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen aanwezig zijn, om de antichrist te omarmen als echte “Assyrier” en als hun “redder” en “Grote en Heilige Vredestichter.”

En zeer waarschijnlijk zullen velen onder de “Assyriers” hem hartelijk verwelkomen, inclusief het accepteren van zijn teken op hun rechterhand of voorhoofd (Openbaring 13:16). Uiteindelijk zal dit leiden tot hun complete vernietiging als bestraffing voor hun dwaasheid en fanatisme. Ze verwelkomden luidkeel de heer Bush naar Irak dat geresulteerd heeft in de ondergang van ons volk. En zeer waarschijnlijk zullen zij ook trots en luidkeels “de Assyriër”, de gerezen Nimrod verwelkomen als hun redder.

 

2) De tweede reden dat hij zich zal identificeren als “de Assyrier” is dat hij aan de profetie gehoor moet geven. Satan weet dat hij de profetie moet volgen. Vandaar dat de Illuminaten hun plannen honderden jaren van tevoren voorbereiden.

 

Er zijn paar Bijbelse profetieën die de antichrist als “de Assyriër” identificeren.

 

In Jesaja 10:6-5 lezen we:

 

Wee den Assyrier, [die] de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand! Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter vertreding, gelijk het slijk der straten

ܘܝ ܠܐܬܘܪܝܐ ܫܒܬܐ ܗܘ ܕܪܘܓܙܝ ܘܚܘܬܪܐ ܗܘ ܒܐܝܕܗܘܢ ܕܡܚܘܬܝ. ܥܠ ܥܡܐ ܚܠܦܐ ܐܫܕܪܝܘܗܝ ܘܥܠ ܥܡܐ ܐܟܬܢܐ ܐܦܩܕܝܘܗܝ. ܕܢܫ̣ܒܐ ܫܒܝܐ. ܘܢܒܘܐ ܒܙܬܐ. ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܕܝܫܐ. ܐܝܟ ܚܝܢܐ ܕܫܘܩܐ.

 

In Micha 5:4-5 lezen we:

 

En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij [ons] redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden

ܘܢܗܘ̣ܐ ܫܠܡܐ. ܘܐܬܘܪܝܐ ܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܠܐܬܪܢ ܘܕܪܟ ܒܣܚܕ̈ܬܢ:ܢܩ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܫܒ̈ܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܘܬܡܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܢܫܐ. ܘܢ̣ܐܪܥܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܒܚܪܒܐ: ܘܠܐܪܥܐ ܕܢܡܪܘܕ ܒܪܘܓܙܗ ܘܢܦ̇ܨܝܢ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܠܐܬܪܢ. ܘܠܐ ܢܕܪܘܟ ܒܬܚܘ̈ܡܝܢ.

(5:4-5)

 

Zoals uitgelegd in het voorgaande paragraaf 4.1.1.1 duidt de term "de Assyrier/ Othuroyo" Nimrod/ Asshur antichrist aan.

 

het land van Assur” (noorden van Irak) en “het land van Nimrod” (zuiden van Irak, het land Sinear) zijn twee aparte gebieden, bolwerken van rebellie tegen God YAHWEH. Maar beide gebieden zijn gerelateerd aan “de Assyriër”, de antichrist, de opgestane Nimrod/Asshur omdat de oprichter van deze gebieden is Nimrod/Asshur zelf.

 

De beide gebieden worden daarom bestuurd door dezelfde groep ”machtsengelen” of “geesten” die in oorlog zijn met de God der goden, de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, Gloria, Gloria en nog eens Gloria aan Zijn Heilige Naam. Amen, Amen en nog eens Amen.

 

Verder is het zo dat ook deze twee profetieën, dubbele profetieën zijn. Dat wil zeggen dat ze reeds in het verleden hebben plaatsgevonden, maar dat de uiteindelijke vervulling zal plaatsvinden met de antichrist “de Assyriër”, de laatste opgestane Nimrod/Asshur.

 

4.2.1. Nineveh vlakte… veilige haven…

 

De gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen schreeuwen, sinds de val van Saddam Hussein in 2003, uit de daken dat ze graag “een veilige have willen voor de Assyrische Christenen” in het noorden van Irak, in de vlakte van de provincie Nineveh. Maar natuurlijk worden ze “geadviseerd” en gemanipuleerd door machten die compleet iets anders in hun gedachten hebben dan bescherming van de “Assyrische Christenen.”

 

Stel nu eens de volgende situatie voor…….

 

1) Een veilige haven wordt gecreëerd in het noorden van Irak, in de vlakte van provincie Nineveh om Irakese “Christenen te beschermen.” In de illuminatiemedia wordt deze veilige haven “veilige haven voor de Assyrische Christenen” genoemd.

2) Om ervoor te zorgen dat de veilige haven houdbaar en betrouwbaar is, zal de haven worden geplaatst onder bescherming van iemand van de Britse Koninklijke Familie, Prins Charles of William, laten we voor het gemak zeggen: prins Charles.

3) De wereld zal de kwestie serieus nemen en de illuminatie media zal hem presenteren als “beschermer” van de Christenen van Irak.

4) Om de kwestie “geloofwaardig” te maken, zal de “beschermer” van de “Assyrische Christenen” eisen dat een kantoor wordt gebouwd in de oude Assyrische stad Nineveh.

5) Echter, er leven ook Christenen in Bagdad en Basra. Daarom zal de “beschermer” van de Irakese Christenen uit de Britse Koninklijke Familie eisen dat ook een kantoor wordt geopend in het oude Babel. Daarmee zal hij symbolisch twee belangrijke centra van rebellie tegen God YAHWEH hebben bezet, namelijk: Nineveh (“Assyrie”) en Babylon (“het land Sinear”)

6) Van tijd tot tijd zal de “beschermer” van de “Assyrische Christenen” naar Irak reizen om bijvoorbeeld gedurende een dag in zijn kantoor in de stad Nineveh door te brengen en de volgende dag in zijn kantoor in Babylon. De media zullen natuurlijk zeer gedetailleerd verslag doen van de kwestie om zo goed mogelijke indruk te geven over de “beschermer” van de “Assyrische Christenen.”

7) Omdat hij de “rechten” beschermt van de “Assyrische Christenen” en feitelijk hun “leider” is, is hij gerechtigd om zich te presenteren als “de Assyriër.

8) Maar natuurlijk geachte lezer, zal “de Assyriër” op de grond in Irak worden geassisteerd door de  fanatieke “Assyrische Christenen” om zijn kantoren in Nineveh en Babel te onderhouden en de “veilige haven” te besturen namens hem. Ze zullen zijn vertegenwoordigers zijn en zullen hem door het hele Midden-Oosten promoten als “redder” en “beschermer” van “Christenen.”

9) Wat denkt U geliefde lezer dat de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen zullen doen? We kunnen U verzekeren dat ze “de Assyriër”, de opgestane Nimrod, zullen vereren en verwelkomen als hun redder en beschermer.

 

Om dit in andere woorden te formuleren: Wanneer het inderdaad correct is dat de Britse Koninklijke Familie de antichrist zal produceren, dan verklaart dit voor een belangrijke deel de reden achter de moeite van de Anglicaanse missie en Britse diplomaten om de immorele benaming “Assyriers” uit te vinden, te promoten en de Oost-Aramese Nestoriaanse stammen van Urmia (Iran) en Hakkaria (grens Irak/Turkije) te hersenspoelen om zich ermee te identificeren.

 

Weet U geliefde lezer, voordat de antichrist zich kan identificeren onder andere als “de Assyriër”, is het wel even handig dat deze benaming bekend wordt gemaakt bij het publiek zodat het publiek niet verbaasd van zal staan wanneer hij zich op die manier identificeert. Het zou een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de interesse van Verenigde Koninkrijk in de oude Assyrische voorwerpen/ standbeelden/tabletten en de rol van de Britse Museum.

 

De meerderheid van grote medianetwerken, inclusief “Christelijke” media, worden gecontroleerd door de illuminatie die allemaal samen de antichrist op de wereldtoneel zullen brengen. U kunt verzekerd van zijn dat er geen enkel artikel in de krant verschijnt of een uitzending op televisie wordt uitgezonden waarin “Assyriansme” wordt gepromoot, zonder dat er van tevoren goed wordt over nagedacht en gediscussieerd. Laat U vooral niet misleiden door “sterke lobby” van de “Assyrianisten”, want dat stelt werkelijk waar niets voor, het is zo betekenisloos. Het feit dat ze telkenmale erin slagen om het woord “Assyriërs” onder de aandacht te brengen, heeft niets te maken met hun lobby- activiteiten. Zij worden gebruikt door hogere occulte machten om hun man van zonde straks op het wereldtoneel te brengen. En in de grote satanische plan hebben de occulte machten de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen een rol toebedeelt die ze dienen te spelen.

 

5. Conclusie

 

Geachte Aramese en andere lezer,

 

De Aramese inheemse natie van het Midden-Oosten is slachtoffer geworden van kwaadaardige intriges van de koloniale illuminatiemachten. Ze hebben onze volk verdeed, onoverbrugbare haat geïmplanteerd en foute benamingen “Chaldeeers” en “Assyriers” uitgevonden om onze natie volledig te vernietigen.

 

Ze koesteren vooral hun onheilige product “Assyriërs”, omdat hun man van zonde, de opgestane Nimrod, zal zich identificeren als “de Assyriër.” We hebben hier te maken met ongekende demonische machten.

 

De huidige problemen in het Midden-Oosten die ons volk onnoemlijk veel leed en hopeloosheid berokkenen, zijn de vruchten van de misdaden uit het verleden begaan tegen het Aramese volk door de koloniale illuminatiemachten, inclusief de genocide van 1914, het verlies van de landen van hun voorvaderen en hun Diaspora.

 

Vanwege de dwaze blindheid van “Assyriers”, is hun zogenoemde “nationalisme” geworden tot niets anders dan een modern occultisme gekleed in een “christelijke jasje.” Ja, ze presenteren zich graag als “Assyrische Christenen” en tegelijkertijd vereren ze occulte machten als Nimrod, Samiramis, Asshur, Sargon etc.. Het aanbidden van deze hoog occulte machten heeft ervoor gezorgd dat ze geestelijk volledig blind zijn geworden en elke gevoel voor realiteit hebben verloren.

 

Diegenen onder de Aramese natie die zeggen “We zijn allemaal broeders en we moeten onze verenigen enz..”, begrijpen niets van de mate van occult moeras waarin de gevallen Arameeërs in zijn terechtgekomen.

Het is waar, ze zijn onze broeders, vaders en ooms. Maar, ze hebben zelf gekozen voor deze kwade weg van occultisme onderdompelt in een “christelijke saus” en presenteren zich als “Assyrische Christenen.” Niemand heeft ze ertoe gedwongen. Ze hebben vrije wil om ermee te stoppen.

 

Zolang ze doorgaan op deze occulte levenswijze is het onmogelijke en onwenselijk om met ze aan de tafel te gaan zitten en te praten over eenheid en samenwerking. Als je dat toch doet, dan zal dat je geestelijk gezien beschadigen en wel om de volgende redenen:

 

1) Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (Amos 3:3)

2) Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden (1 Korintiërs 15:33)

3) 14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden,en scheidt u af, spreekt de Here,en houdt niet vast aan het onreine. 18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijnen gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,zegt de Here, de Almachtige (2 Korintiërs 6:14-18)

 

Onze taak is om de waarheid te zeggen tegen de gevallen Aramese broeders/zusters die diep betrokken zijn bij occultisme die ze “Christen” noemen. Wanneer je van iemand houdt, dan moet je hem/haar de waarheid zeggen. En ja, de waarheid doet pijn, het is vreselijk, het is zuur, het is niet leuk. Ja, ze zullen je haten, ze zullen je vervloeken, omdat ze volledig zijn verblind door Satan en weten niet wat ze aan het doen zijn.

 

Dit geldt trouwens ook voor sommige Aramese personen en organisaties die zich niet met “Assyrianisme” vereenzelvigen. Het gedrag van sommigen van hen doet vermoeden dat er zich een machtige geest zich in hun ziel heeft genesteld.

 

De Aram-Nahrin organisatie is de enige organisatie in de wereld die deze zaken uit de taboesfeer heeft gehaald en aandacht aan heeft besteed. En dat is ook de reden dat wij slachtoffer zijn geworden van ongekende haat, aanval, laster en smeercampagne van de hand van de gevallen Arameeërs die zich “Assyriers” noemen alsmede van andere Arameeërs en zogenoemd “mensenrechten”/ "culturele" organisaties.

Maar, we houden nog steeds van hen, vergeven hen, vertellen de waarheid, omdat wij weten dat ze door satan in deze vreselijke situatie zijn gevangen gezet.

 

Oproep voor gebed……

 

Onze taak is om te bidden voor de gevallen Aramese broeders/zusters en de God van Abraham, Isaak en Jacob te vragen om alstublieft de kwade demonische machten te binden zodat hun ogen opengaan en het licht van Yesuh M’siho hun harten mag bereiken. Daarom roepen wij de gelovige Aramese en andere lezers om alstublieft voor hen te bidden. Hieronder hebben wij een gebed voor dit doel voorbereid. Het gebed kan worden gebeden door een groep of door een individu.

Gebed…..

  

Here God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ik kom tot u in de gezegende naam van Uw Zoon Yesuh M’siho, mijn Heer, Hoge Priester en Redder. Hemelse Vader, ik buig in aanbidding, Lof en dankbaarheid voor U neer. U komt alle Eer, Roem, Glorie, Lof en Waardigheid toe voor nu en eeuwigheid. Daarom, Eer ik U, Roem ik U, Prijs ik U, Aanbid ik U, Lof ik U en dank ik U.

 

Ik bedek mijzelf met het bloed van de Heer Yesuh M’siho als mijn bescherming gedurende deze tijd van gebed. Ik geef mij volledig en onvoorwaardelijk over aan U in elke gebied van mijn leven. Ik kom in opstand tegen alle werken van Satan die mij zouden kunnen hinderen in deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de ware en levende God en weiger elke inmenging van Satan in mijn gebed.

 

Satan ik bevel je in de naam van de Heer Yesuh M’siho om mijn aanwezigheid te verlaten met alle je demonen en ik breng het bloed van de Heer Yesuh M’siho tussen ons.

 

Ik dank U Heilige hemelse Vader dat U Uw geliefde Zoon Yesuh M’siho hebt geofferd aan het kruis van Golgotha om mij onder het juk van Satan te redden en mij overwinnaar te maken in M’siho Yesuh- mijn God, Redder en Hoge Priester- over Satan en zijn koninkrijk.

 

Heilige Vader in de hemel, God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ik geloof in Uw Woord dat zegt: ”De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korintiers 10:4-5)

 

Ik dank U voor de machtige wapens van ons geestelijke oorlogvoering, door God, tegen Satan en zijn koninkrijk om Satanische bolwerken neer te halen, om valse redeneringen en elke hoge ding dat zich verheft tegen de kennis van God af te breken.

 

Vader YAHWEH ik wil graag de situatie van de Aramese broeders/zusters onder Uw aandacht brengen die ongekende liefde koesteren voor occulte geesten van Nimrod, Samiramis, Sargon, Asshur en andere geesten die gruwel zijn in Uw ogen. Door de verering van deze occulte machten is Satan erin geslaagd om hen geestelijk te verblinden en strak vast te binden dat zij uit zichzelf niet in staat zijn om naar U te komen en U te vragen hen te bevrijden van deze bastions.

 

Heilige Vader, ik lees in Uw Woord:

Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen (2 Timotheüs 2:4)

Deze woorden zijn betrouwbaar, ze verdienen volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden (1 Timotheüs 1:15)

De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen (2 Petrus 3:9)

 

Daarom Vader YAHWEH, breng ik in alle nederigheid mijn Aramese broeders en zusters voor Uw troon en wil namens hen dit gebed tot U richten. Aanvaard Heilige hemelse Vader alstublieft in Yesuh naam dit bemiddelende gebed.

 

God YAHWEH, ik bid mijn oprechte excuses aan namens mijn Aramese broeders en zusters die zich “Assyriers” noemen voor al hun gruweldaden die zij tegen U hebben begaan door het vereren van kwade geesten van Nimrod, Samiramis, Asshur, Sargon en anderen vijandige geesten.

 

Ik verwerp deze geesten en vraag U alstublieft om de geest van Nimrod, Samiramis, Asshur en Sargon te binden en de Aramese broeders/zusters te bevrijden uit hun ketenen. Vernietig alstublieft de bolwerken die deze geesten hebben gebouwd in hun gedachten en harten. Vader YAHWEH, vul alstublieft hun harten, gedachten, huizen en kerken met Uw aanwezigheid, met Uw Heilige Geest.

 

Ik vraag U in Yesuh naam, om alstublieft hen te vergeven voor het kwade die zij tegen U hebben begaan en open alstublieft hun ogen zodat zij de waarheid van Uw Woord kunnen begrijpen, verwijder de blindheid van hun harten en gedachten zodat het Licht van Uw Zoon Yesuh M’siho hun harten kan bereiken.

 

Vergeef alstublieft hun zonde van rebellie tegen U en stuur Uw krijgsengelen, met getrokken flitsende zwaarden in hun handen, naar hun kerken, huizen, verenigingen en andere gebouwen en hen aan te zetten de schilderijen, beelden en andere objecten van verering gerelateerd aan Nimrod, Samiramis, Asshur, Sargon en andere “goden” te verwijderen, te vernietigen en te verbranden.

 

Haal alstublieft alle bolwerken neer die iets te maken hebben met deze kwade occulte machten die zich in hun huizen en leven hebben genesteld.

 

In Yesuh naam vraag ik U God de Heilige geest om alstublieft alle macht van het werk van de Heer Yesuh M’siho, inclusief de macht van Zijn vleeswording, kruisiging en opstanding in te zetten tegen de machten van het kwade die mijn Aramese broeders/zusters hebben verblind en gebonden in deze sterke slavernij.

 

Ik dank U hartelijk Heilige Hemelse Vader voor het gebed in Yesuh naam, Amen.

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

 

Copyright © 2014 alle rechten voorbehouden

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke / Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren